Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senioringeniør /Ledende bedømmer

Spennende og selvstendig jobb i et bredt fagmiljø!

Norsk akkrediteringLillestrøm1. september 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Tove Kristin Dokka

Avdelingsdirektør

tkd@akkreditert.no

Beate Brekke Hellerud

Avdelingsdirektør

Elin Berntsen

Rådgiver HR/personal

Nøkkelord

3 StillingerSommertidFleksibel

NAs samfunnsoppdrag er å sikre internasjonal tillit til norske varer og tjenester. Vi ser etter deg som kan lede ekspertgrupper for vurdering av kompetanse og kvalitet hos virksomheter opp mot krav i internasjonale standarder for akkreditering.

Som ledende bedømmer hos oss får du en variert arbeidshverdag, med stor grad av fleksibilitet, mange muligheter til å tilegne deg ny kunnskap og kompetanse, tilgang til et stort faglig nettverk i norsk næringsliv og et kollegialt felleskap med bred kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Som ledende bedømmer er en av dine hovedoppgaver å gjennomføre vurderinger ute hos akkrediterte virksomheter. I arbeidet med akkrediteringsprosjekter har du som ledende bedømmer ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp akkrediteringsprosjekter, samt rapportere internt og til kunder. Arbeidet kan innbefatte og gjennomføre observasjoner av inspeksjons- og sertifiseringsaktiviteter som utføres av akkrediterte virksomheter.

Reisevirksomhet til organisasjoner over hele landet, inngår som en naturlig del av arbeidet, og det må påregnes 30 - 50 reisedøgn i året. Internasjonal reisevirksomhet kan være aktuelt.

I denne stillingen får du:

 • Muligheten til å lede ekspertgrupper
 • Muligheten til å bidra til å sikre tillit til norske varer og tjenester
 • Fleksibel arbeidshverdag
 • Varierte oppgaver
 • Tilgang til et stort faglig nettverk i møte med store deler av norsk næringsliv

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Teknisk eller naturvitenskapelig utdannelse tilsvarende Bachelornivå eller høyere
 • Manglende formell utdanning, kan i særskilte tilfeller, kompenseres med lang og relevant arbeidserfaring
 • Minimum 1- 5 års relevant arbeidserfaring
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Fagområder innen akkreditering er bredt og for oss så er det sammensetningen av utdanning og erfaring som er avgjørende. Har du erfaring med, kjennskap til eller kunnskap om ett eller flere av disse områder, så er det en fordel, men ikke et absolutt krav for å bli vurdert til stillingen:

 • Medisinske laboratorier
 • Næringsmiddellaboratorier og/eller næringsmiddelindustri
 • Vann og avløpsteknikk
 • Behandling av avløpsvann og industrielt prosessvann
 • Bærekrafts rapportering
 • Kvalitetssikring og kvalitetsledelse
 • Inspeksjoner utført av inspeksjonsorgan eller teknisk kontrollorgan
 • Sertifisering eller utvikling av produkter, prosesser og tjenester
 • Sertifisering eller utvikling av ledelsessystemer, eksempelvis; ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001
 • Produksjonskontroll fra produksjon og/eller prosessindustri
 • Bygg- og anlegg, maskin eller elektro
 • Kvalitetsrevisjoner og/eller standardiseringsarbeid
 • Offentlig forvaltning og tilsyn
 • EUs regelverk og aktuelle direktiver for tekniske kontrollorgan og andre relevante fagområder

Er du en person som ønsker å kunne litt om mye, så hører vi gjerne fra deg!

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Har en systematisk arbeidsform og er kvalitetsfokusert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Pålitelig og ansvarsfull

Det vil legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn innenfor Statens lønnsregulativ som senioringeniør (SKO 1181), lønnsspenn kr 740 000-840 000, avhengig av utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Stillingsbrøk 100 %
 • Fleksitidsordning med sommertid
 • Mulighet for å arbeide hjemmefra inntil to dager pr uke
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stor aktivitet i et godt faglig miljø med hyggelige kollegaer
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Fine lokaler sentralt i Lillestrøm med gangavstand til tog og buss

Generell informasjon

I NA tror vi at mangfold gir oss flere ben å stå på, bredere perspektiver og dermed evne til å takle utfordringer på en bedre måte. Vi er sikre på at medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.

Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR. Søknad og CV registreres, samt relevante vedlegg lastes opp underveis i søknadsprosessen.

Etter søknadsfristen blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren blir i så fall varslet.

Søknadsfrist: 01.09.23

Ved spørsmål ta kontakt med:

 • Tove Kristin Dokka, avdelingsdirektør, mobil 957 51 309, e-post: tkd@akkreditert.no
 • Beate Brekke Hellerud, avdelingsdirektør, mobil 924 27 546, e-post: bbh@akkreditert.no

For nærmere informasjon om NA henvises til vår hjemmeside www.akkreditert.no

Stillingsinfo

Frist1. september 2023

Kontaktpersoner

Tove Kristin Dokka

Avdelingsdirektør

Beate Brekke Hellerud

Avdelingsdirektør

Elin Berntsen

Rådgiver HR/personal


Stillingstyper

Fast ansettelse,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Norsk akkreditering

Norsk akkreditering (NA) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vårt oppdrag er å sikre internasjonal tillit til norske varer og tjenester. Dette gjør vi ved å vurdere kompetanse og kvalitet på tjenester som utføres av norske virksomheter. Eksempler på slike virksomheter er kalibreringslaboratorier, medisinske laboratorier, virksomheter som inspiserer oppdrettsanlegg for fisk, virksomheter som sertifiserer sveisere mm.

Det er etablert ett akkrediteringsorgan i hvert land innen EU/EFTA. NA har utstrakt samarbeid med disse organene, både på faglig og overordnet nivå, og har signert multilaterale avtaler om gjensidig anerkjennelse, både på europeisk nivå (European Accreditation - EA) og internasjonalt nivå (International Laboratory Accreditation - ILAC og International Accreditation Forum - IAF).

NAs virksomhet er hjemlet i Lov om det frie varebytte i Europa, EØS-vareloven. Etaten har i underkant av 40 ansatte og holder til sentralt i Lillestrøm.