Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senioringeniør

Vil du bidra i arbeidet med å framskaffe etteretningsinformasjon fra radardata?

EtterretningstjenestenOslo26. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

23095753 / 23095367

Nøkkelord

RadarAnalyseSignalbehandlingRADINT

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Synes du RADAR, signalbehandling og mikrobølgeteknologi er spennende? Interesser du deg for militærteknsiske problemstillinger? Motiveres du av å grave frem resultater fra tekniske analyser? Dersom svaret er ja på disse spørsmålene, kan du være den vi ser etter!

Etterretningstjenesten søker nå RADAR-analytiker.

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. RADINT (RADar INTelligence) er et spennende og teknisk avansert fagområde hvor man fremskaffer etterretningsinformasjon basert på bearbeiding og analyse av radardata.

Som RADAR-analytiker vil du inngå i et team som drives av utfordringene ved å analysere RADAR-data og fremskaffe unik etterretingsinformasjon. Du vil bli utfordret med krevende analyseoppgaver i et operativt og teknisk miljø. Kombinasjonen av teoretisk tilnærming og interesse for militærtekniske temaer er felles for teamet. Informasjonen som utledes fra analysene er en viktig del av Etterretningstjenestens samfunnsoppdrag. Gode engelskkunnskaper vil være nødvendig for å løse noen av stillingens oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingens hovedoppgave er å utføre teknisk signalanalyse av RADAR-data på mål av spesiell interesse

Andre arbeidsoppgaver:

 • Delta i internt utviklingsarbeid, spesielt innenfor sammenstilling av flere kilder og disipliner
 • Sikre fast deltakelse i prosjekter og aktiviteter relevant for faggruppen
 • Videreutvikle samarbeid innenfor etablerte internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til grunnleggende prinsipper innenfor fremdriftssystemer og aerodynamikk
 • God kjennskap til anvendelse av aktuelle programmer for analyse av radardata
 • God kjennskap til anvendelse verktøy som Matlab og Python

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • God kjennskap til andre etterretningsdisipliner og prosesser innen teknisk analyse
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten, Forsvaret og FFI
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner (INTOPS)

Særskilte krav

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som Radar-analytiker vil gode samarbeidsevner, god muntlig og skriftlig framstillingsevne, samt en resultatorientert holdning vektlegges.

Vi tilbyr

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.
 • Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
 • Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708 000 – 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som senioringeniør (kode: 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Arbeidssted: Lutvannsveien 60, 0676 Oslo

Stillingsinfo

Frist26. november 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.