Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senior systemoperatør

Vil du være med på laget som sikrer Norges trygghet?

EtterretningstjenestenAndøya12. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 761 16 581

Etterretningstjenesten har ledige stillinger som senior systemoperatør ved Forsvarets stasjon Andøya på Andenes. Vi søker deg som vil arbeide systematisk og tålmodig for å bli en ressurs innenfor et fagfelt i utvikling. Det er en fordel med erfaring fra helkontinuerlig turnus eller tilsvarende skiftordning. Som senior systemoperatør ved vår stasjon vil du delta aktivt i kompetanseutvikling/opplæring innenfor ansvarsområdet. Du vil bli en del av et lag bestående av svært dyktige og motiverte kolleger som bidrar til Norges sikkerhet hver dag.

Vi er opptatt av personlige egenskaper og faglig dyktighet, og søker etter deg som kan bidra til faglig utvikling og liker både teamarbeid og selvstendig arbeid. Om du er dyktig, lærevillig og klar for oppgaven kan vi tilby en spennende fremtid hos oss.

Hovedoppgaven vil være å delta i innsamling av data.

Stillingen inngår i helkontinuerlig turnus.

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre innsamling, prosessering og rapportering av data i henhold til prioriteringer og etterretningsbehov

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring i bruk av IT som arbeidsverktøy
 • Gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsfaglig operativ tjenesteerfaring
 • God kjennskap til Forsvaret og E-tjenesten
 • Erfaring fra internasjonal tjenestegjøring

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon samt initiativ og verdsetting av kompetanseutvikling over tid vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Stilling: Førstekonsulent (kode 1408)
 • Lønn: Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 480 900 – 540 500 [Lønnstrinn: 47-55] i stillingen som førstekonsulent (kode: 1408) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.
 • Det trekkes 2 % av lønnen som pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Stillingen avlønnes på lønnsstige. Lønnsstigen gir utgangspunkt for lønnsplassering iht HTA 5 – Godskrivningsregler. Ved ansettelse godskrives tidligere tjeneste/arbeid/praksis i startlønn. Tjeneste/arbeid/praksis godskrives slik at dersom man samlet når ett år, godskrives ett lønnstrinn ved ansettelse. Videre godskrives ett lønnstrinn for hvert andre år. Man kan ikke få godskrevet mer enn fem lønnstrinn.

Hvorfor jobbe i Etterretningstjenesten?

 • Du vil bidra til et viktig samfunnsoppdrag hvor trusselen fra etterretning og påvirkning mot Norge og norske interesser står i fokus
 • Du vil være en del av kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen et bredt spekter av fagfelt
 • Du vil få utfordret deg faglig
 • Du vil være en del av en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og endring, i samsvar med verdensbildet
 • Du vil få mulighet til å utvikle egen kompetanse
 • Du vil være en del av en organisasjon med fokus på arbeidsmiljø og trivsel
 • Du vil få svært gode lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Du har mulighet for trening i arbeidstiden

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist12. desember 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.