Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senior signalingeniør

Bli med på tidenes største omstilling i Oslos kollektivtrafikk

SporveienOslo15. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering

anne.margrete.kvale@sporveien.com

Svein Brembo

Seksjonsleder signal

Nøkkelord

Samfunnsviktig arbeidsgiverTrimromBedriftslag

Vil du jobbe for en grønn byutvikling og å gjøre kollektivtrafikk til innbyggernes førstevalg? Ønsker du å bidra i realiseringen av spennende prosjekter som innføringen av nye trikker, oppgradering og fornying av trikk og T-bane i Oslo? Hele trikkeflåten er i ferd med å skiftes ut, og innen Fornebubanen åpner i 2029 skal nytt signalanlegg for T-banen være på plass.

Vi søker nå Signalingeniør som vil inngå i et team som arbeider med signalanlegg for både trikk og T-bane, med hovedfokus på trikk. Arbeidet vil i stor grad gjennomføres på kontoret, men noe feltarbeid må påregnes. Ifm. inspeksjon, kontroll og godkjenning av anleggene må det også påregnes noe nattarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil være tekniske spesialist innen signalanlegg og bistå organisasjonen i tekniske vurderinger.
 • Være ressursperson for prosjektene i oppfølging av signalfaget.
 • Kunne teste og godkjenne endringer i signalanlegget.
 • Bistå prosjektene med faglige råd ifm. oppfølgning av leverandører, samt kontrollere prosjektunderlag.
 • Støtte driftsorganisasjonen ved signaltekniske spørsmål.
 • Være ressurs i teknisk avdeling med fokus på signalanlegg.
 • Jobbe tett opp mot drift og vedlikehold for trikken.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk.
 • Lang og relevant erfaring som fagarbeider kan kompensere for manglende formalutdanning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Minst 5 års erfaring fra større automasjonssystemer/elektro.
 • Erfaring med sikkerhetskritiske systemer er en fordel.
 • God tverrfaglig forståelse innen jernbanetekniske systemer mellom forskjellige disipliner/ fag.
 • Kjennskap til design av automasjonssystemer, gjerne med bruk av reléteknikk eller signalanlegg.
 • Kjennskap til RAMS-standarden jernbanen er underlagt er en fordel.

Personlige egenskaper/ferdigheter:

Du tar ansvar for egen leveranse samtidig som du samarbeider godt med andre på tvers av fag. Du har god vurderingsevne, kan jobbe selvstendig og er god på å planlegge arbeidshverdagen. Du ser muligheter, har en positiv innstilling og er løsningsorientert. For å lykkes i denne stillingen kreves det at du er nøyaktig og kvalitetsbevisst. Du trives i en hektisk tverrfaglig hverdag.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor.
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag.
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht. regelverk for dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Har du spørsmål til stillingen kan disse stilles til seksjonsleder signal, Svein Brembo på telefon 917 16 792.

Stillingsinfo

Frist15. august 2023

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale

HR/rekruttering

Svein Brembo

Seksjonsleder signal


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.