Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senior CTI-analytiker

EtterretningstjenestenOslo21. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 231 04 348

Etterretningstjenestens viktigste oppdrag for Norge er å avdekke hva eller hvem som truer oss og våre interesser. Andre lands digitale etterretningsoperasjoner er en slik trussel. For å lykkes med oppdraget må vi skaffe oss detaljert teknisk innsyn i fremmede staters offensive cyberoperasjoner og forstå hvordan de opererer. Dette gjør vi ved bruk av ulike metoder, teknikker og et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Vårt fagmiljø er i vekst og vi søker etter deg som har god teknisk forståelse for hvordan trusselaktører opererer og hvordan man kan oppdage og følge de i det digitale rom. Du er en person med jegerinstinkt og ser hvilke muligheter som finnes gjennom aktiv leting og sammenstilling av informasjon fra flere datakilder som for eksempel VirusTotal Intelligence, og hva dette kan bidra med av inngangsverdier for videre bruk gjennom Etterretningstjenestens innhentingsmetoder. Selv beskriver du deg som strukturert og metodisk, men samtidig som kreativ og initiativrik. Du har lyst til å utvikle deg innenfor fagområdet og evner å samarbeide med andre.

Du vil inngå i en faggruppe hvor du og dine kollegaer er Etterretningstjenestens, og dermed nasjonens fremste eksperter på APT-er og prioriterte operasjonssett. Sammen skal dere finne og følge trusselaktørene i utlandet før de rammer Norge og bidra med rettidig etterretning til norske myndigheter i hensikt å motvirke truslene.

Hos Etterretningstjenesten vil du bli møtt med en kultur hvor kunnskapsdeling er en selvfølge, initiativ verdsettes og det er rom for å tenke det utenkelige.

Er du virkelig dyktig innen fagområdet og har de riktige personlige egenskapene, er du også aktuell som fagleder for et av våre fokusområder. Som fagleder er man tillagt mer ansvar og myndighet, uten å ha personellansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Som senior CTI-analytiker vil din hovedoppgave være å jakte cyberaktører relatert til cyberoperasjoner utført av statlige aktører, analysere teknisk informasjon fra ulike kilder, og utarbeide tekniske rapporteringer
 • I din rolle som senior vil du også være med å kvalitetssikre og påvirke oppdragsløsningen
 • Du vil bidra inn i videreutvikling av nye verktøy, prosesser og metoder
 • Du vil få muligheten til samarbeide med tilsvarende spesialister hos nasjonale og internasjonale partnere

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet utover bachelorgrad.
 • Relevant erfaring og god kunnskap innen fagområdet informasjonssikkerhet eller digitale trusler
 • Kompetanse innen moderne informasjonsteknologi
 • Erfaring med strukturert analyse
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper i engelsk

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Relevant erfaring med analyse av sikkerhetshendelser i det digitale rom
 • Kjennskap til EOS-tjenestene og deres samfunnsoppdrag
 • God kjennskap til relevante verktøy og modeller som Wireshark, MITRE ATT&CK, diamantmodellen eller Cyber kill chain
 • Deltatt og gjort det bra på CTF-er

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne stillingen som senior CTI-analytiker er det viktig at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, men at du også kan jobbe godt selvstendig. Du må ha en resultatorientert holdning og ta initiativ uoppfordret. Hvis du også evner å tenke analytisk og se heltheten, kan det være nettopp deg vi trenger.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 677 000 - 864 500 (lønnstrinn: 71 - 81) senioringeniør (kode 1181) eller som seniorrådgiver (kode 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist21. mai 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.