Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Senior BI forretningsanalytiker

Bli med på datadrevet innovasjon i Statens vegvesen!

Statens vegvesenOslo22. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Line Victoria Nilsen

Fagdirektør for Innsikt og Analyse

line.victoria.nilsen@vegvesen.no

Data, innsikt og analyse (DIA) skal utforske trender, digitale muligheter og innovasjon gjennom data og analyse, til det beste for transport og samferdsel i Norge – og i tett samarbeid med divisjonene i etaten. I DIA jobber det folk fra data engineering, dataanalyse, data governance, teknologi, produkt-og forretningsutvikling, jus og organisasjonsutvikling. Innsikt og analyse er en underenhet av DIA som skal realisere verdi gjennom innsiktsarbeid.

Enhet for Innsikt og analyse i Statens vegvesen er i sterk vekst og vi søker nå etter erfarne og engasjerte senior BI/forretningsanalytikere til vårt nye Business Intelligence-team. Statens vegvesen samler inn mye informasjon som i dag ikke blir godt nok strukturert og tilgjengeliggjort slik at den kan bli analysert eller brukt på et overordnet nivå. Det gjør det krevende for oss å forbedre egne arbeidsprosesser, å prioritere mellom ulike tiltak og vurdere om det vi gjør har ønsket effekt. Dette skal vi gjøre noe med, og da trenger vi folk som deg!

Hos oss blir du en nøkkelspiller i det ferske BI-miljøet i enheten Data, innsikt og analyse i Vegdirektoratet (DIA). Her vil du være i godt selskap med fagfolk innenfor DataOps, Data Science og andre analysedomener. Vi skal gjøre mye for første gang og du vil sitte midt i smørøyet for å si noe om hvordan det går i Statens vegvesen, og hva som må til for å oppnå de målene vi har satt oss. Stillingene er faste med arbeidssted i Oslo.

Er du den vi ser etter?

Vi ønsker at du

  • er en erfaren BI/forretningsanalytiker med nok mengdetrening fra virksomhetsstyring og ulike forretningsenheter til å prioritere hva som er viktigst å besvare først og kunne omsette dette til konkrete analyser og uthevede funn
  • kan trekke det essensielle ut fra store og/eller uoversiktlige datasett
  • er rutinert på å koble ulike datakilder, preppe data og iverksette denne informasjonen i automatiserte BI-løsninger sammen med dataingeniører
  • bygger robuste, innsiktsfulle, lettfattelige og brukervennlige dashbord for blant annet HR, økonomistyring og ledelse
  • vet at effektiv historiefortelling og god visualisering er kunsten å få kolleger til å forstå hva data betyr og hva de kan bruke det til

Kompetansekrav

Du har minimum bachelorgrad eller tilsvarende innen informatikk, datavitenskap, matematikk, statistikk eller annet beslektet fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Videre har du minst 4 års erfaring innenfor forretningsanalyse og BI-utvikling og er dreven i bruk av SQL, Python og andre databaseteknologier. Dokumentert erfaring med datavisualisering og visualiseringsverktøy som Tableau, SAS, Power BI e.l. er også et krav. Solide analytiske ferdigheter innen statistikk og kvantitativ dataanalyse er ønskelig. Stillingen forutsetter at du har god formuleringsevne i norsk, både skriftlig og muntlig. Ettersom rollen er avhengig av god samhandling med andre team, ønsker vi at du også har noe erfaring med å lede tverrfaglige analyseprosjekter fra start til mål.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For å trives i rollen tror vi at du liker å snakke med folk og er god til å kommunisere både personlig, skriftlig og visuelt. Er du i tillegg god til å samarbeide med folk fra andre fagområder for å få ting gjort, vil du lykkes her.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

  • et meningsfylt samfunnsoppdrag der du kan gjøre en forskjell hver dag
  • en spennende og utfordrende rolle i vårt voksende BI-team, i en etat som satser hardt på data og analyse
  • faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig analysemiljø
  • fleksibel arbeidstid og gode ordninger for å finne balansen mellom jobb og fritid
  • gode pensjonsordninger og muligheten til å ta opp lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Line Victoria Nilsen, fagdirektør for Innsikt og Analyse, tlf. 410 405 71 eller e-post line.victoria.nilsen@vegvesen.no.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 22.10.2023. Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende.

Stillingsinfo

Frist22. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Line Victoria Nilsen

Fagdirektør for Innsikt og Analyse


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.