Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonssjef

Er du utviklingsorientert og motivert for å bidra til å løyse samfunnsoppdraget vårt?

Statens vegvesenTrondheim17. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Ruth Myklebust

Leiar

+47 911 16 300

Om stillinga

Å ta godt vare på det vi har, er noko av det finaste vi kan gjere for samfunnet og klima. Er du motivert for og ønskjer å leie nokre av våre dyktige medarbeidarar vidare inn i framtida kan dette være stillinga for deg!

Vi søkjer ein framoverlent og engasjert seksjonssjef for Vedlikehold, som blir motivert av vårt samfunnsansvar, og som vil være ein sentral bidragsytar i vår avdeling Drift og vedlikehold midt.

Gjennom di evne til å motivere og inspirere andre får du ei nøkkelrolle i å fremme ein inkluderande arbeidskultur der du får fram det beste i dine medarbeidarar.

Vedlikehold er ein av tre seksjonar i Avdeling Drift og vedlikehold midt, og har 16 tilsette ved kontorstadene våre i Steinkjer, Trondheim, Ålesund og Molde. Avdelinga dekker fylka Trøndelag og Møre og Romsdal og kontorstad for denne stillinga er fortrinnsvis Trondheim, alternativt Molde. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan andre kontorstader vurderast.

Dine hovudansvar:

 • personalleiing og utvikling av tilsette og fagoppgåvene i seksjonen
 • overordna ansvar for bruforvaltning, tilstandsvurdering og planlegging av vedlikehaldstiltak
 • utvikling og styring av kontraktsporteføljen i seksjonen innan vegvedlikehald, bru, kai, asfalt, vegoppmerking med fleire.
 • rapportering og oppfølgjing av budsjett, økonomi, HMS og kvalitet
 • tilrettelegge for godt samarbeid med interne og eksterne aktørar inklusive media
 • være ein aktiv bidragsytar inn i leiargruppa

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, minimum 3 år. Omfattande og relevant leiarerfaring eller erfaring innanfor dei aktuelle fagområda kan kompensere for manglande formell utdanning.

Førerkort kl. B er eit krav. Ein må rekne med reising i stillinga.

Videre ønskjer vi at du har

 • relevant leiarerfaring og erfaring frå fagområda til seksjonen
 • erfaring med kontraktsoppfølging og styring av kontraktsportefølje, inkludert rapportering og oppfølging av økonomi, HMS og kvalitet
 • solid og nødvendig digital kompetanse

Vi legg vekt på at du er

 • samlande, motiverande, og har gode samarbeidsevner
 • tydeleg, strukturert, sjølvstendig og medverkar til eit godt arbeidsmiljø
 • dyktig til å balansere operativt og strategisk arbeid og har fokus på vårt samfunnsoppdrag
 • god på skriftleg og munnleg kommunikasjon
 • god til å handtere korte fristar og til tider høgt arbeidspress med god gjennomføringsevne

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Les dette før du søkjer!

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt leiar Ruth Myklebust, tlf. +47 911 16 300.

Stillingsinfo

Frist17. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Ruth Myklebust

Leiar


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.