Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonssjef vakt og sikring

EtterretningstjenestenOslo20. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 230 94 892

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter seksjonssjef innen vakt, sikring og servicetjenester.

Vi søker deg som ønsker å lede og utvikle en seksjon med viktig og varierende ansvar innenfor vakt, sikring og servicetjenester. Seksjonssjef har ansvar for å ivareta objekt- og infrastruktursikkerhet ved Etterretningstjenestens eiendomsobjekter. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

Både kvinner og menn oppfordres til å søke stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjon for vakt, sikring og servicetjenester i Etterretningstjenesten
 • Ansvar for å ivareta objekt- og infrastruktursikkerhet ved Etterretningstjenestens eiendomsobjekter, herunder utarbeide og vedlikeholde risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Påse at gjeldende regelverk for staten, forsvaret og Etterretningstjenesten følges innen ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende må krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.i) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring fra tilsvarende nivå
 • Erfaring fra avdelingsledelse eller organisasjonsledelse
 • Lang relevant tjenesteerfaring innenfor ansvarsområdet

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Lederutdanning
 • Relevant utdanning innenfor beredskap, risiko og sårbarhet
 • Relevant kurs innen ansvarsområdet
 • Kjennskap til statsforvaltningen, Forsvarets- og Etterretningstjenestens organisasjon
 • Erfaring fra Forsvaret eller offentlig sektor Tjenesteerfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som seksjonssjef kreves det lederegenskaper.

Egenskaper som løsnings- og utviklingsorientert innstilling, nøyaktighet og presisjon, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til samarbeid og kommunikasjon vektlegges.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 919 200 - 1 055 200 [Lønnstrinn: 82 - 87] i stillingen som seksjonssjef (kode: 1211) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist20. september 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.