Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonssjef

Bli en sentral leder i digitaliseringen av Norges veier - Vi søker seksjonsleder til IT Vegdata!

Statens vegvesen Trondheim eller Drammen5. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Benny Martin Andreassen

Avdelingsdirektør

+47 908 40 755

Er du den vi ser etter?

IT Vegdata er en av fagseksjonene i Produkter og tjenester IT. Seksjonen har ansvaret for videreutvikling og forvaltning av sentrale IT-løsninger i Statens vegvesen. IT-løsningene støtter en landsdekkende og publikumsrettet virksomhet og fagfeltet inkluderer mye samarbeid med offentlige etater og privat næringsliv. Vi er inne i en svært spennende utvikling med etablering av produktområder og tverrfunksjonelle produktteam, og er på utkikk etter deg som er motivert for å lede fagseksjonen vår videre.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Hos oss får du

 • ansvar for utviklingsaktiviteter innenfor eget fagområde. Du må evne å bevare det som fungerer bra i dag, samtidig som du bidrar og motiverer til at vi stadig forbedrer oss. Du vil jobbe i et sterkt kompetansemiljø, der du viderefører aktiv kunnskapsdeling i og på tvers av seksjoner.
 • ha oversikt over hva som skjer her og nå, og sikre innovasjon og nytenkning. Produktteam og -områder er under etablering hos oss, og dette vil være viktige arbeidsoppgaver for deg.
 • bidra til helhetlige leveranser for fagsiden – det er mye samhandling med øvrige enheter i IT-divisjonen, fagsiden, eksterne konsulentmiljø og utviklere.
 • inngå i ledergruppen i Produkter og tjenester IT, og du legger til rette for samarbeid og forankring i avdelingens ledergruppe.

Vi ser etter deg som har relevant erfaring innen produktutvikling og systemforvaltning. Du må ha god forståelse for, og gjerne erfaring fra, å utvikle og lede produktområder og tverrfunksjonelle produktteam. Det er ikke personalansvar for interne medarbeidere i dagens oppgavebeskrivelse, men det kan bli aktuelt med personalledelse i framtida. Det er derfor viktig at du trives med å lede dyktige fagpersoner i et sterkt fagmiljø, og at du er interessert i både fag- og personalledelse.

Kontorsted for stillingen er i våre nye lokaler i Trondheimsporten i Trondheim eller i Drammen Business Center i Drammen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. 5 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Min. fem års relevant erfaring
 • Erfaring med personalledelse er en fordel.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi tror kolleger beskriver deg som en leder som er opptatt av å spille de rundt deg gode. Vi ønsker at du bidrar til en uformell tone og god takhøyde. Du er samarbeidsorientert, samtidig som du jobber godt selvstendig og på eget initiativ. Å være strukturert og analytisk er en selvfølge for deg, og du har gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du arbeider strategisk og er opptatt av å forstå og bidra inn mot etatens behov og mål. Personlig har du et smittende engasjement for å skape gode brukeropplevelser og motiveres av samfunnsoppdraget vårt.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke lederstillinger hos oss i Statens vegvesen IT.

Hvorfor skal du velge oss?

Som medarbeider i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • individuelt tilpasset onboarding av nye ledere
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg sentralt i Trondheim eller Drammen. Kontorene våre er universelt utformet, med gode muligheter for individuell tilrettelegging dersom du har behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • fleksibel arbeidstid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtaler vi i samsvar med lønnspolitikken vår.

Søknaden din

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Benny Martin Andreassen, tlf. +47 908 40 755, for en hyggelig prat.

Stillingsinfo

Frist5. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Benny Martin Andreassen

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.