Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder

Vi søker en engasjert seksjonsleder til vår nyopprettede seksjon Forvaltning og videreutvikling i Utvikling IT.

Statens vegvesenFlere lokasjoner3. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Ørjan Mathis Tvedt

Avdelingsdirektør

+47 917 66 659,

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all digitalisering i vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Fagsiden støttes fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har seks avdelinger: Styring, Forretningsutvikling og innovasjon, Utvikling, Produkter og tjenester, Infrastruktur og drift, og Brukernær IT. Divisjonen har over 350 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen.

Utvikling IT har ansvaret for kontinuerlige leveranser innenfor hele Statens vegvesens digitale portefølje. Avdelingen ivaretar fag og personal for alle utviklingsnære roller i Divisjon IT. Samt planlegging og oppfølging av IT-leveranser for prosjekter, systemer og produktområder for å påse at man har riktig kompetanse og bemanning i henhold til behov. Vi er inne i en spennende utvikling med etablering av smidig virksomhet og produktorganisering, og jobber med å bygge et sterkt fagmiljø i Divisjon IT.

Vi søker en engasjert seksjonsleder til vår nyopprettede seksjon Forvaltning og videreutvikling i Utvikling IT.

Om seksjonen

Forvaltning og videreutvikling er en av ti seksjoner i Utvikling IT. Seksjonen har ansvaret for videreutvikling og forvaltning av sentrale IT-løsninger i Statens vegvesen. IT-løsningene støtter en landsdekkende og publikumsrettet virksomhet innen Statens vegvesen. Fagfeltet inkluderer mye samarbeid med andre offentlige etater og privat næringsliv. Vi er inne i en spennende utvikling med etablering av produktområder og tverrfunksjonelle produktteam

Vi er nå på utkikk etter deg som er motivert og ønsker å lede seksjonen i IT-divisjonen.

Som leder hos oss vil du jobbe i et sterkt kompetansemiljø der du viderefører aktiv kunnskapsdeling, både i egen seksjon, men også på tvers av andre seksjoner. Vi ønsker at du bidrar til en uformell tone, stor takhøyde og en god mulighet for medarbeiderne til å utvikle seg både faglig og personlig. Produktteam og -områder er under etablering og du og medarbeiderne dine vil fylle nøkkelroller innenfor produktutvikling i produktområdene.

Stillingen inngår i ledergruppen til avdelingsdirektøren i Utvikling IT. Kontorsted for stillingen er ved ITs kontorsted i Moss, Trondheim eller Drammen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som leder for seksjonen må du

 • evne å bevare det som fungerer bra i dag, samtidig som du bidrar og motiverer til at vi stadig forbedrer oss
 • ha oversikt over hva som skjer her og nå, og sikre innovasjon og nytenkning
 • legge til rette for samarbeid og forankring i avdelingens ledergruppe, som du blir en del av
 • trives med å lede, og videreutvikle andre i et sterkt fagmiljø, og trives med å utøve ledelse gjennom samarbeid

Hos oss får du

 • Bidra til helhetlige leveranser for fagsiden
 • Ansvar for utviklingsaktiviteter innenfor eget område
 • Sikre at seksjonen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • Inngå i ledergruppen i avdelingen Utvikling IT
 • Samhandling med øvrige enheter i IT-divisjonen, fagsiden og eksterne konsulentmiljø og utviklere

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har relevant erfaring innen produktutvikling og systemforvaltning, samt god forståelse og gjerne erfaring med å utvikle og lede produktområder og tverrfunksjonelle produktteam

Du har

 • relevant høyere utdanning, min. 5 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes
 • minst fem års relevant erfaring innen produktutvikling og forvaltning

Arbeidsoppgavene krever at du har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Om deg

Vi tror kolleger beskriver deg som en leder som er opptatt av å spille de rundt deg gode. Du er samarbeidsorientert og samarbeider godt på tvers av fagområder, samtidig som du jobber godt selvstendig og på eget initiativ. Å være strukturert og analytisk er en selvfølge for deg, og du har gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du arbeider strategisk og er opptatt av å forstå, og bidra inn i, virksomhetens behov og mål. Personlig har du et smittende engasjement for å skape gode brukeropplevelser og motiveres av samfunnsoppdraget vårt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Aktuelle kontorsteder for stillingen vil være: Drammen, Moss og Trondheim

Om søknadsprosessen

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Kontaktperson

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Avdelingsdirektør Ørjan Mathis Tvedt på telefon +47 917 66 659, for en hyggelig samtale.

Stillingsinfo

Frist3. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Ørjan Mathis Tvedt

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.