Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder Ulykkesanalyse

Bli med på å lede arbeidet mot nullvisjonen - ingen dødsfall eller alvorlige skader i trafikken!

Statens vegvesenTrondheim17. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Guro Ranes

Avdelingsdirektør

guro.ranes@vegvesen.no

Vi søker leder til den nyopprettede seksjonen Ulykkesanalyse og medlem av ledergruppa på avdeling Trafikksikkerhet. Vil du være med å etablere og lede en ny seksjon med ansvar for metode og analyse av dødsulykker, og samtidig være del av et større og nasjonalt sterkt fagmiljø på trafikksikkerhet? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!

Avdeling Trafikksikkerhet har en sentral rolle i å ivareta Statens vegvesen sitt sektoransvar innenfor trafikksikkerhet på et nasjonalt nivå. En av våre viktigste oppgaver er å analysere alle dødsulykker som skjer i Norge. Utvikling og formidling av ny kunnskap er avgjørende for å videreutvikle vårt ambisiøse nasjonale trafikksikkerhetsarbeid.

Stillingen som leder i den nyetablerte seksjonen vil få personalansvaret for medlemmene av faggruppen på 7-8 dyktige medarbeidere spredt rundt om i landet som jobber med dette i dag. Du vil spille en sentral rolle i etableringen av den nye seksjonen og videreutvikling av relasjoner og rutiner. Som seksjonsleder blir du også del av den nye ledergruppen på avdeling Trafikksikkerhet, med mulighet til å bidra i utviklingen av avdelingen og påvirke det nasjonale arbeidet med trafikksikkerhet.

I tillegg til analyser av dødsulykker har avdelingen oppgaver innen ulykkesstatistikk, utredninger og analyser, utvikling av ulike metoder og verktøy, FOUI og kunnskapsformidling, samt automatisk trafikkontroll (ATK).

Arbeidet med trafikksikkerhet spenner vidt, og stillingen vil innebære mye kontakt med andre fagmiljøer. Du vil samarbeide med ulike fagmiljøer, både internt i Statens vegvesen og eksternt med våre samarbeidspartnere. Med medarbeidere spredt rundt om i landet vil det også bli noe reisevirksomhet.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være en lokasjon der seksjonen har medarbeidere i dag, dvs. Trondheim, Tønsberg eller Stavanger, men andre arbeidssteder kan også være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for seksjonen sine medarbeidere med for tiden 6 kontorsteder
 • Faglig oppføling av seksjonen, koordinering og utvikling av medarbeidere og arbeidsoppgaver i seksjonen.
 • Budsjett og økonomiansvar
 • Rapportering
 • Sikre at seksjonen har rett kompetanse til oppgaveløsing
 • Aktiv deltagelse i arbeidet med å analysere dødsulykker
 • Videreutvikling og digitalisering av arbeidsprosessene og bidra til datadrevne løsninger

Kompetansekrav

Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder (f.eks veg- og trafikkfag, trafikksikkerhet og innen ledelse), og gjerne ha ledererfaring fra tidligere. Lang og relevant ledererfaring eller særlig erfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning. Du må ha grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet og kjennskap til teori og metoder for ulykkesanalyse. Det er ønskelig med veg- trafikkteknisk kompetanse og innsikt i behandling og analyse av ulykkesdata vil bli tillagt vekt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som har evnen til å lede medarbeidere med spisskompetanse innenfor sitt fagområde og kunne bygge og vedlikeholde gode relasjoner, både intern i egen organisasjon og utenfor etaten. Du trives med å gi retning og skape resultater gjennom en helhetlig, analytisk og løsningsorientert tilnærming.

Arbeidsspråket er norsk, så du må ha gode framstillingsevner både skriftlig og muntlig. God kjennskap til dataverktøy og spesielt Excel er en fordel.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Guro Ranes (guro.ranes@vegvesen.no, mobil 918 59 219).

Stillingsinfo

Frist17. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Guro Ranes

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.