Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder Regnskap

I Regnskapsseksjonen ved Statens vegvesen, er vi på utkikk etter en motiverende leder.

Statens vegvesenVadsø26. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Svein Stene

Avdelingsdirektør

+47 924 04 070

Om stillingen

Vår seksjon har ansvar for alt fra å føre og utarbeide fullverdige regnskaper til å analyser og regnskapsstøtte for hele Statens vegvesen. Seksjonen har base i Vadsø, og vårt team består av 11 medarbeidere

I rollen som seksjonssjef vil du utføre oppgaver innen regnskap og økonomi, i tillegg til å lede og organisere arbeidet frem til og med ferdig avlagt årsregnskap.

Stillingen har arbeidssted Vadsø, men Tromsø eller Moss kan vurderes for rette kandidat.

Som seksjonssjef skal du sikre at seksjonens samlede kompetanse og ressurser brukes på en strategisk og prioritert måte, slik at seksjonen leverer godt både internt og eksternt. Som del av en ledergruppe vil du også bidra til virksomhetens kvalitetsarbeid og overordnet måloppnåelse.

Statens Vegvesen skal i perioden frem til 2027 innføre SRS som regnskapsstandard. Det vil derfor være spennende og store faglige utfordringer og oppgaver for rette kandidat.

Du vil også ha ansvar for å:

 • lede og utvikle seksjonen, inklusive personalansvar
 • rekruttere, og se til at seksjonen alltid har nok og god fagkompetanse på alle ansvarsområder
 • være kontaktpunkt mot Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) for økonomisystemet Unit4
 • være kontaktpunkt mot Riksrevisjonen
 • føre internkontroll av økonomiske prosesser, for eksempel innkjøp, fakturabehandling osv.
 • se til at innkjøpsprosesser går rett for seg
 • legge til rette for samhandling og kompetanseutvikling på tvers av organisasjonen
 • bidra i den økonomiske saksbehandlingen, analysering og rapporteringen

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves relevant utdanning på mastergradsnivå. I tillegg kreves interesse for ledelse og utviklingsarbeid. Det er ønskelig med erfaring med regnskap fra statlig eller offentlig sektor, men kandidater fra privat sektor vil også bli vurdert. Det kreves gode muntlige og skriftlige språkkunnskap i norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

I vurderingen av kandidater, vil det være en fordel om du har:

 • kjennskap til økonomisystemet Unit 4
 • erfaring som leder med personalansvar
 • gode kunnskaper i MS Excel
 • erfaring med å legge til rette for utvikling, endring og forbedring
 • erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid, helst fra statlig virksomhet
 • kjennskap til SRS, og eventuelt erfaring med innføring av regnskapsstandarden

Vi legger vekt på at du

 • er planmessig, strukturert og nøyaktig
 • er digitalt nysgjerrig
 • har stor grad av selvstendighet og evnen til å bygge relasjoner
 • gode samarbeidsevner
 • ha gjennomføringskraft og være løsningsorientert
 • gode kommunikasjonsevner
 • stort engasjement
 • har god arbeidskapasitet
 • har evner til å motivere de ansatte

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Svein Stene, tlf +47 924 04 070

Stillingsinfo

Frist26. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Svein Stene

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.