Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder Bygg

Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold på Helse Stavanger sine eiendommer innen bygg- og gartnerfagene

Helse Stavanger HFStavanger30. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

Oskar Moen

Eiendomssjef

+47 51 51 95 86

Dagens seksjonsleder for Bygg går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, service og utvikling av sykehuset sine bygg og eiendommer. Bygningsmassen er på ca. 225.000 m2 hvor hoveddelen er lokalisert på Våland i Stavanger. I 2025 overtas 1. byggetrinn av Nye SUS, og porteføljen økes da med ca 125.000m2. I tillegg kommer ca 30.000 m2 parkeringsarealer.
Byggseksjonen er en del av Eiendomsavdelingen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold på Helse Stavanger sine eiendommer innen bygg- og gartnerfagene.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for Bygg fagene.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av selve byggene med alle overflater, tekniske innretninger som automatdører, låsesystemer, passive brannverntiltak, gartnertjeneste.
 • Personalansvar for alle ansatte i Bygg seksjonen.
 • Deltakelse i utforming og innhenting av rammeavtaler
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Leder seksjonen i h.h.t. vedtatte styringssignaler og oppsatte mål.
 • HMS-ansvar for egen seksjon. Ansvar for at seksjonen drives i h.h.t. gjeldende lover og forskrifter.
 • Budsjettansvar for egen seksjon.
 • Ellers utøve virksomheten etter foretakets delegasjonsreglement.
 • Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha utdannelse som ingeniør og min. 5 års relevant erfaring.
 • Manglende teoretisk utdannelse kan kompenseres med allsidig praksis.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og oversikt
 • Motivert til faglig utvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Søkere bør videre like utfordringer, være engasjert og stille krav til seg selv og medarbeidere.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Sted: Jan Johnsens gate 6, 4011 Stavanger

Stillingsinfo

Frist30. juni 2024

Kontaktperson

Oskar Moen

Eiendomssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver.

Les mer på www.helse-stavanger.no.