Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder avløpstransport

Klar for å forme fremtiden til Bergens avløpsnett?

Bergen Kommune - Bergen Vann Fyllingsdalen1. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kristine Akervold

Avdelingsleder

+47 917 97 781

Dung Tran

HR leder

Forsvarlig håndtering av vann og avløp i Norges nest største by er viktig. Vi i Bergen vann har som mål å gi rent vann til folk og fjord ved å ivareta alt fra håndtering av nedbør via renseanlegg til rent vann i springen. Fra avløpsvann, via biogassanlegg til rene og trygge badevann.

Vi søker nå etter en ny seksjonsleder for avløpstransport. Du vil blant annet ha ansvaret for å sikre drift, vedlikehold og produksjonskvalitet av hele avløpsnettet. Du vil også ha personalansvaret i seksjonen og ha det faglig ansvar for produksjonen, samt gi innspill til og følge opp økonomi og resultater.

Du vil ved å utnytte tilgjengelige ressurser være med å sørge for at Bergen Vann og avdelingen når sine mål på best mulig måte. Stillingen er plassert i avdeling Avløp og Miljø. Du vil inngå i avdelingens ledergruppe og ha avdelingsleder som nærmeste leder.

Avdeling Avløp og Miljø i Bergen Vann er i sterk utvikling, med driftsansvar for avløpstransportnettet og fem avanserte avløpsrenseanlegg og et biogassanlegg. Vi har ambisjoner om å være en viktig bidragsyter til den grønne sirkulære økonomien gjennom optimalisering av anlegg og best mulig miljømessig og økonomisk resultat. Bergen Vann er dermed Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift.

Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for drift, vedlikehold og produksjonskvalitet av hele avløpsnettet
 • Personalansvar for produksjonslederne, fremmedvannsgruppen samt overordnet personalansvar for hele seksjonen
 • Faglig ansvar for produksjon, kvalitet og kontinuerlig forbedring, utvikling og økning av effektivitet, økonomi og resultat på seksjonen
 • Ansvar for utarbeidelse av drift- og vedlikeholdsplan, innspill til budsjett, kritiske prosesser og strategiplan for seksjonen
 • Ansvarlig for å følge opp kvalitetssystemet innenfor seksjonen
 • Ansvarlig for økonomioppfølging på seksjonen
 • Bidra og utvikle seksjonen iht. mål og måleparametere samt rapportering
 • Ansvar for utarbeidelse av kompetanseplan for seksjonen og sikre etterlevelse av denne
 • Ansvarlig for seksjonens HMS arbeid og oppfølging
 • Bidra til god informasjonsflyt og et godt samarbeid innad i avdelingen og på tvers i etaten
 • Overordnet ansvar for et godt arbeidsmiljø i seksjonen
 • Ansvars-/myndighetsområde og arbeidsoppgaver kan bli endret ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitet bachelor eller masternivå
 • Ledererfaring
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet i stillingen
 • Kunnskap om drift og vedlikehold innen avløpshåndtering og avløpssystemet

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og motivere medarbeidere med din faglig kompetanse
 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre gjennomføring
 • Faglig sterk, utviklingsorientert, med evne til helhetlig og strategisk vurdering
 • Tillitsfull, relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper
 • God skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Byens mest spennende arbeidsoppgaver i en viktig fagetat
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø

Stillingsinfo

Frist1. januar 2024

Kontaktpersoner

Kristine Akervold

Avdelingsleder

Dung Tran

HR leder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Bergen Kommune - Bergen Vann

Bergen Vann er Bergens største og viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Samfunnsoppdraget er å levere trygt og godt drikkevann til innbyggerne både i Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune og sørge for en miljømessig riktig avløpshåndtering.

Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann