Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder Avløpssystem, prosess og miljø

Vil du jobbe i Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift?

Bergen Kommune - Bergen Vann Bergen24. september 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Kristine Akervold

Avdelingsleder

+47 995 06 430

Dung Tran

HR leder

Nøkkelord

IngeniørLederMiljøVannProsess

Som seksjonsleder vil du ha ansvaret for å sikre optimale renseprosesser og ressursgjenvinning, samt et velfungerende avløpsnett. Du vil ved å utnytte tilgjengelige ressurser være med å sørge for at Bergen Vann og avdelingen når sine mål på best mulig måte. Stillingen er plassert i avdeling Avløp og miljø. Du vil inngå i avdelingens ledergruppe og ha avdelingsleder som nærmeste leder.

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Samfunnsoppdraget er å levere trygt og godt drikkevann til innbyggerne både i Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune og sørge for en miljømessig riktig avløpshåndtering. Om du vil lese mer om oss, se www.bergenvann.no/ og www.facebook.no/bergenvann.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for drift, vedlikehold og produksjonskvalitet på biogassanlegget samt totaloversikt over utviklingsarbeidet på avdelingen
 • Faglig ansvar for prosess og avløpsnettets funksjon, kvalitet og kontinuerlig forbedringsutvikling, økonomi og resultat på seksjonen
 • Personalansvar for ingeniørgruppen, produksjonsleder på biogassanlegget samt overordnet personalansvar for hele seksjonen
 • Ansvarlig for å styrke fagmiljøet på ingeniørnivå og sikre en robust ingeniørgruppe med god informasjonsflyt på tvers av seksjonene
 • Ansvarlig for å sikre etterlevelse av utslippstillatelsen samt bidra aktivt i forbindelse med utarbeidelse av nye utslippstillatelser
 • Bidra til god informasjonsflyt og et godt samarbeid innad i avdelingen og på tvers i etaten
 • Ansvarlig for økonomioppfølging på seksjonen
 • Ansvars-/myndighetsområde og arbeidsoppgaver kan bli endret ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitet masternivå
 • Ledererfaring
 • Særlig relevant erfaring innen fag og ledelse kan kompensere for kravet til formell utdanning. Absolutt minimum av formell utdanning vil være bachelornivå
 • Kompetanse innen ledningsnett, prosess og bærekraft/miljø
 • Kunnskap om drift og vedlikehold innen avløpshåndtering og avløpssystemet
 • Ønskelig med god IKT kompetanse

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre gjennomføring
 • Faglig sterk, utviklingsorientert, med evne til helhetlig og strategisk vurdering
 • Tillitsfull, relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Byens mest spennende arbeidsoppgaver i en viktig fagetat
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Sted: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen

Stillingsinfo

Frist24. september 2023

Kontaktpersoner

Kristine Akervold

Avdelingsleder

Dung Tran

HR leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Bergen Kommune - Bergen Vann

Bergen Vann er Bergens største og viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Samfunnsoppdraget er å levere trygt og godt drikkevann til innbyggerne både i Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune og sørge for en miljømessig riktig avløpshåndtering.

Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann