Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonsleder

- Automatisk trafikkontroll

Statens vegvesenMolde17. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Guro Ranes

Avdelingsdirektør

guro.ranes@vegvesen.no

Bli med på å lede arbeidet mot nullvisjonen - ingen dødsfall eller alvorlige skader i trafikken!

Vi søker leder til den nyopprettede landsdekkende seksjonen Automatisk trafikkontroll på avdeling Trafikksikkerhet. Vi du være med å etablere og lede arbeidet med automatisk trafikkontroll (ATK) og bidra til at Norge leverer på ambisiøse trafikksikkerhetsmål? Da er du kanskje akkurat den vi ser etter!

Avdeling Trafikksikkerhet har en sentral rolle i å ivareta Statens vegvesen sitt sektoransvar innenfor trafikksikkerhet på et nasjonalt nivå. Avdelingen har nylig fått ansvaret for landsdekkende drift, vedlikehold og videreutvikling av ATK. Dette skjer i tett og godt samarbeid med politiet og deres ATK-senter på Farstad.

Som leder for vårnyetablert landsdekkende seksjon har du personalansvaret for 15-20 medarbeidere som sitter i hele landet. Du vil spille en sentral rolle i å etablere den nye seksjonen samt videreføre og utvikle gode prosesser og relasjoner for måloppnåelse. Som seksjonsleder blir du også del av den nye ledergruppen på avdeling Trafikksikkerhet, med mulighet til å bidra i utviklingen av avdelingen og påvirke det nasjonale arbeidet med trafikksikkerhet.

I tillegg til ATK har avdelingen oppgaver innen analyser av dødsulykker, ulykkesstatistikk, utredninger og analyser, utvikling av ulike metoder og verktøy, FOUI og kunnskapsformidling.

Med medarbeidere på kontorsteder rundt om i hele landet, samt behov for tett samarbeid med politiet og ATK-senteret vil det bli en del reisevirksomhet. Arbeidssted vil fortrinnsvis være en lokasjon der seksjonen har medarbeidere i dag, blant annet Bergen og Molde, men andre kontorsteder kan også være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

  • Personalansvar for seksjonen sine medarbeidere med for tiden 12 kontorsteder
  • Oppfølging og utvikling av medarbeidere på seksjonen.
  • Budsjett og økonomiansvar
  • Rapportering
  • Sikre at seksjonen har rett kompetanse til oppgaveløsing
  • Faglig oppfølging og koordinering av arbeidsoppgaver og videreutvikling av prosesser og metoder

Kompetansekrav

Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder (f.eks innen IT eller ledelse) og ha ledererfaring fra tidligere. Lang og relevant ledererfaring eller særlig erfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Som leder har du evnen til samarbeid mot felles mål og er åpen for endring for å skape forbedring. Du må trives med å lede medarbeidere med spisskompetanse innenfor sitt fagområde, og bidra til å videreutvikle godt relasjoner både intern i egen organisasjon og mot våre samarbeidspartnere. Vi søker deg som har ønske om å sette deg inn i de tekniske løsningene rundt ATK og kravene til nøyaktighet, personvern og rettsikkerhet som tilligger fagfeltet. Du trives med å skape resultater og har et øye for viktige detaljer for å sikre riktig kvalitet.

Arbeidsspråket er norsk, så du må ha gode framstillingsevner både skriftlig og muntlig. God kjennskap til dataverktøy er en fordel.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Guro Ranes (guro.ranes@vegvesen.no, mobil 918 59 219).

Stillingsinfo

Frist17. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Guro Ranes

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.