Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Saksbehandler grunnforurensning

Har du kunnskap om og erfaring fra arbeid med grunnforurensning?

MiljødirektoratetOslo14. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Kjersti Gram Andersen

Seksjonsleder

kjersti.gram.andersen@miljodir.no

Nøkkelord

MiljøVikariatGrunnforurensningFagmiljø

Har du kunnskap om og erfaring fra arbeid med grunnforurensning? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi har ledig et vikariat som saksbehandler hos oss. Her vil du få anledning til å bruke fagkompetansen din på utfordrende oppgaver i samarbeid med svært kompetente medarbeidere. Direktoratet har et stort fagmiljø som blant annet dekker hele forurensningsfeltet.

Seksjon for avfall og grunnforurensning er en av syv seksjoner i Avfall-, kjemikalie- og tilsynsavdelingen. I tillegg til grunnforurensning jobber vi blant annet med regelverk og virkemidler innen sluttbehandling og nyttiggjøring av avfall, jordhelse, massehåndtering, deponi, biologisk avfall, matavfall og dataanalyse og statistikk på avfallsområdet. Arbeidet med å redusere forsøpling og mikroplast er også oppgaver seksjonen har ansvar for.

Seksjonen samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet, og har i tillegg utstrakt kontakt med andre statlige etater, ulike interesseorganisasjoner, statsforvalteren, kommuner og næringsliv. Seksjonen har i dag 17 engasjerte medarbeidere, og har arbeidssted sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Saksbehandling grunnforurensning, herunder behandle klagesaker
 • veilede og bidra til styring av statsforvalterne på våre ansvarsområder
 • følge utviklingen av og gjennomføre EU/EØS-regelverk
 • svare ut oppdrag og henvendelser fra KLD
 • bistå i besvarelse av henvendelser fra media
 • bidra i annet relevant arbeid innen seksjonens arbeidsområder

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Du har master innen tekniske fag, ingeniørfag eller naturvitenskap.
 • Relevant utdanning på bachelornivå med erfaring kan kompensere for kravet om masterutdanning.
 • du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper
 • du har gjerne relevant erfaring, fortrinnsvis fra arbeid med grunnforurensning, og/eller erfaring fra offentlig forvaltning
 • det er ønskelig med kunnskap om relevant lovverk, spesielt forurensningsloven, forurensningsforskriften og avfallsforskriften

Egenskaper

 • du har god rolleforståelse og trives med myndighetsutøvelse
 • du leverer gode resultater til rett tid
 • du er selvstendig, men samarbeider også godt med andre
 • du har stor arbeidskapasitet og trives med en hektisk hverdag
 • du tenker helhet og ser de store linjene

Vi tilbyr

 • Ett 1 års vikariat med lønn som overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør fra overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør med lønn fra ltr. 55 - 77 (540 500 - 796 600), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Kjersti Gram Andersen, mob: 414 19 640 eller e-post kjersti.gram.andersen@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan stilles til seniorrådgiver HR Thomas Seeberg Yri, mob 928 34 277 eller e-post thomas.seeberg.yri@miljodir.no

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 24-2024 AGA

Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal. Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen vår.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Stillingsinfo

Frist14. april 2024

Kontaktperson

Kjersti Gram Andersen

Seksjonsleder


Stillingstyper

Offentlig,Engasjement

Industrier


Se flere stillinger fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke!

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.