Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Regnskapsrådgiver

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesenVadsø30. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Elle Ravdna Guttorm

Seksjonssjef

elle.ravdna.guttorm@vegvesen.no

Regnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå hele Statens vegvesen med analyser og støtte innen regnskaps-området. Stillingene som kunngjøres på Regnskap er plassert i divisjon Fellesfunksjoner og HR, avdeling Administrativ støtte med kontorsted Vadsø. Seksjonen har 11 medarbeidere.

I rollen som regnskapsrådgiver vil du utføre oppgaver innen regnskap og økonomi. Stillingen er fast og har arbeidssted Vadsø eller Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide beslutningsgrunnlag herunder rapporter og analyser
 • Gjennomføring av periode- og årsavslutning
 • Utarbeide årsregnskap
 • Kommunikasjon og samarbeid med Riksrevisjonen
 • Rådgiving til økonomicontrollere, divisjonskontakter og andre ledere i virksomheten
 • Bistå i å utarbeide rutiner og prosesser og tolkning av økonomireglementet
 • Andre oppgaver vil tilkomme ved behov

Kompetansekrav

Du har minimum 3 års relevant høyre utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, regnskap eller revisjon. Minimum 2 års erfaring med økonomiske analyser og rapportering. Videre kan du vise til god kjennskap til verktøy i Microsoft 365 plattformen herunder spesielt Excel.

Stillingen krever også at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • er planmessig, strukturert og nøyaktig
 • viser evne til å overholde tidsfrister når det gjelder rapportering osv.
 • er digitalt nysgjerrig
 • har stor grad av selvstendighet og evnen til å bygge relasjoner
 • evner til å ta initiativ og ansvar
 • stort engasjement
 • har god arbeidskapasitet

Vi ønsker også at du har

Erfaring fra offentlig sektor, men kandidater fra privat sektor vil også bli vurdert.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Elle Ravdna Guttorm på tlf: 48447571 eller e-post: elle.ravdna.guttorm@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist30. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Elle Ravdna Guttorm

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.