Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Regnskapsrådgiver

Er du den vi leter etter?

Statens vegvesenVadsø2. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Elle Ravdna Guttorm

Seksjonssjef

elle.ravdna.guttorm@vegvesen.no

Nøkkelord

RegnskapRådgivningBudsjettØkonomi

Regnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå hele Statens vegvesen med analyser og støtte innen regnskaps-området. Stillingene er plassert i divisjon Fellesfunksjoner og HR, avdeling Administrativ støtte med kontorsted Vadsø. Seksjonen har 11 medarbeidere.

Vi forsterker regnskapsseksjonen med 2 stillinger. Stillingene byr på mange og varierte arbeidsoppgaver, hvor man både kan jobbe selvstendig og i et godt team. Stillingen er fast og har arbeidssted Vadsø, Tromsø eller Moss.

Arbeidsoppgaver

Registrering, kontroll og oppfølgning av regnskapsdata

Budsjett og økonomistyringen av Statens vegvesen

Gjennomføring av avstemminger, periode- og årsavslutning

Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter regnskapsseksjonens behov og er derfor ikke statiske

Oppgaver som systemansvarlig for regnskapssystem for trafikkstasjoner, oppfølging og brukerstøtte for trafikkstasjoner, kontroll av dataintegritet mellom rådata og andre systemer og implementering av statlig regnskapsstandarder (SRS) er andre aktuelle oppgaver.

Kompetansekrav

Du har minimum 3 års relevant høyre utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, regnskap eller revisjon. Omfattende og relevant erfaring innenfor det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger kan kompensere for manglende formell utdanning

Minimum 2 års arbeidserfaring med økonomi og regnskap.

Videre kan du vise til god IT-kompetanse og erfaring fra økonomisystemer og inngående kjennskap til Excel

Stillingen krever også at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR.

Vi legger vekt på at du

 • er planmessig, strukturert og nøyaktig
 • viser evne til å overholde tidsfrister når det gjelder rapportering osv.
 • er digitalt nysgjerrig
 • har stor grad av selvstendighet og evnen til å bygge relasjoner
 • evner til å ta initiativ og ansvar
 • stort engasjement
 • har god arbeidskapasitet

Vi ønsker også at du har

Erfaring med forvaltning av IT-løsninger.

Erfaring fra budsjett- og rapporteringsprosesser i offentlig sektor, men kandidater fra privat sektor vil også bli vurdert.

Erfaring med implementering av statlig regnskapsstandarder (SRS) eller regnskapsstandarder.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Elle Ravdna Guttorm på tlf: +47 484 47 571 eller e-post: elle.ravdna.guttorm@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist2. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Elle Ravdna Guttorm

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.