Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Rådgiver/seniorrådgiver

Ønsker du en spennende jobb innen atomberedskap og radioaktivitet? Da kan dette være stillingen for deg!

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetTromsø4. august 2024
Søk her

Kontaktperson

Markus Ottosen

Seksjonssjef

+47 918 44 983

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling, håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet vårt omfatter tilsyn, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger innen strålevern og atomsikkerhet. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen.

DSA søker to rådgivere/seniorrådgivere til fast stilling i seksjon nordområdene ved vårt kontor i Tromsø. Kontoret har totalt fem stillinger i Tromsø og to stillinger på Svanhovd i Finnmark. Seksjon nordområdene samarbeider tett med hovedkontoret på Østerås utenfor Oslo.

Seksjonen er ansvarlig for DSAs årvåkenhet i nordområdene, spesielt som følge av geopolitiske endringer. Vi jobber aktivt for å styrke det internasjonale, nasjonale og regionale samarbeidet innen atomsikkerhet, beredskap og overvåking. Vårt mål er å redusere risikoen for alvorlige hendelser, forebygge og minimere konsekvenser av slike hendelser, og forbedre vår evne til å håndtere dem i et skiftende trusselbilde. Seksjonen har et spesielt fokus på maritim atomsikkerhet og beredskap, og deltar i Arktisk rådsarbeidsgrupper og andre nasjonale og internasjonale samarbeidsfora.

Seksjonen deltar i forsknings- og utviklingsprogrammer for å styrke nasjonale kapasiteter innen overvåking og målinger av radioaktiv forurensing, beredskapsøvelser og konsekvenser av klimaendringer. Seksjonen bidrar og spiller en viktig rolle i forbindelse med informasjonsdeling med lokalbefolkningen om atomsikkerhets- og stråleverns spørsmål, for eksempel rundt anløp av reaktordrevne fartøy, og atomarven i Arktis. Seksjonen har avanserte laboratorium og avanserte måle- og kartleggingskapasiteter på Framsenteret i Tromsø og på Svanhovd i Finnmark.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåking av radioaktivitet i miljø gjennom deltakelse i ulike overvåkingsprogram lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til drift av vårt laboratorium for måling av radioaktivitet og kvalitetssikringsarbeid.
 • Bidra til forskningssamarbeidet i Framsenteret.
 • Bistå i atomberedskap på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, inkludert krisehåndtering av atomhendelser.
 • Samarbeide med andre myndigheter og etater om utvikling av atomberedskapen.
 • Oppgaver knyttet til den nasjonale atomberedskapen.
 • Utføre andre oppgaver i seksjonen ved behov.
 • Noe reisevirksomhet i inn- og utland må regnes med.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, mastergrad eller tilsvarende, innen fysikk, kjemi, biologi, miljøstudier, strålevern og/eller beredskap. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, fortrinnsvis både på norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Arbeidserfaring innenfor ett eller flere relevante fagfelt, gjerne innen offentlig forvaltning eller forskning.
 • Kompetanse/erfaring innen atomsikkerhet, strålevern og radioaktiv forurensing.
 • Erfaring innen laboratorie- eller kvalitetsarbeid.
 • Erfaring med måling av radioaktivitet eller andre typer målinger.
 • Kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid.
 • Mulighet for å bli sikkerhetsklarert.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med gode utviklingsmuligheter og samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer.
 • Fine arbeidslokaler i flott natur.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Fleksitids ordning, sommertid, trening i arbeidstiden, tjenestetelefon og fem ukers ferie.
 • Lønn etter Statens regulativ som rådgiver kr 570.000-670.000 og seniorrådgiver kr 670.000-820.000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • 6 måneders gjensidig prøvetid.

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Stillingsinfo

Frist4. august 2024

Kontaktperson

Markus Ottosen

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 130 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no