Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Analytiker med god IT-kompetanse

Vi søker Rådgiver/Seniorrådgiver

EtterretningstjenestenOslo3. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

23 10 19 03

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi har behov for variert kompetanse og søker nå etter en kreativ analytiker med mye IT-kunnskap som synes det er spennende å lete etter nåla i høystakken. Er det deg?

Du vil arbeide med informasjon knyttet til flere av seksjonens prioriteringsområder, både geografisk og tematisk, og vil dermed ha et spennende arbeidsfelt som går på tvers av porteføljer. Du vil kunne bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Kvinner oppfordres til å søke stillingen

Arbeidsoppgaver

 • Sammenstille, analysere og evaluere data for å identifisere relevansen opp mot våre prioriterte ansvarsområder
 • Formidle og være bindeledd mellom tekniske miljøer og analysemiljøet
 • Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle seksjonens produkter, metoder og verktøy

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Meget gode muntlige og skriftlige engelsk- og norskkunnskaper
 • Innsikt og forståelse for hvordan moderne datakommunikasjonsnettverk fungerer, programmering-kunnskap, eller annen relevant IT-kompetanse
 • For seniorrådgiver kreves det i tillegg mastergrad og erfaring fra bi- og multilateralt partnersamarbeid

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring fra internasjonal tjeneste, fortrinnsvis fra militære operasjoner eller annet internasjonalt arbeid relatert til konflikt- eller kriseområde
 • Kjennskap til etterretningsproduksjon og erfaring med rapportering
 • Relevant kurs og kompetanse innenfor etterretning
 • Språkkunnskap i russisk, persisk, arabisk eller fransk

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som analytiker kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Helhetsoversikt
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og analytisk
 • Evne til kreativ problemløsning, løsningsorientert og omstillingsdyktig
 • Evne og vilje til å ta initiativ og være fremoverlent
 • Meget god vurderingsevne

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400 – 745 000 [Lønnstrinn: 65-74] i stillingen som rådgiver (1434), eller innenfor spennet kr 708 000 – 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som seniorrådgiver (1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Er du usikker på om dette er noe for deg? Ta kontakt med oss på telefonnummeret oppgitt i annonsen.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Stillingsinfo

Frist3. november 2023

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.