Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgivere /seniorrådgivere

Vil du jobbe med klimautfordringene samfunnet vårt står i?

MiljødirektoratetOslo3. desember 2023
Søk her

Kvoteseksjonene rekrutterer til syv stillinger i fire utlysninger!

Vi styrker klimaarbeidet vårt og trenger flere gode krefter med bakgrunn fra naturvitenskap, ingeniør-, økonomi-, finans-, juridiske- eller administrative fag.

Arbeidssted er ved vårt kontor sentralt på Helsfyr i Oslo.

Søknadsfrist for alle stillinger er 3. desember 2023

Vil du jobbe med EUs klimakvotesystem og industri?

Vi søker både rådgivere og seniorrådgivere til tre faste stillinger i seksjon for klimakvoter og industri.

Hos oss får du mulighet til å jobbe tett mot industrien og med å følge opp EU regelverk.

Vi ser etter deg som har interesse for og helst kunnskap om industri, tildeling av klimakvoter, overvåking av klimagassutslipp, karbonfangst og -lagring (CCS), og som motiveres av å kunne kombinere denne kompetansen med regelverksarbeid.

Les mer og søk HER

Vil du jobbe i skjæringspunktet mellom finans og klima?

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart.

Vi forbereder oss på en stor økning i aktivitet på grunn av innlemmelsen av skipsfarten i EUs kvotesystem. I klimakvoteregisteret administreres de kvotepliktige sektorenes klimakvoter, vi veileder brukere og følger opp kvoteoppgjøret.

Teamet som jobber med å administrere klimakvoteregisteret jobber tett opp mot oppfølging av de kvotepliktige aktørene. Vi har bred ekstern kontaktflate, og følger regelverksutviklingen i EU tett.

Les mer og søk HER

Vil du jobbe med EUs klimakvotesystem for skipsfart?

To faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere i seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart.

Vil du jobbe med å utvikle og følge opp EU klimakvotesystemet for skipsfart i Norge? Har du også interesse for, og helst kunnskap om, maritim sektor? Da kan du være den rette for denne stillingen.

EU utvider klimakvotesystemet og vil fra 2024 inkludere skipsfart. Du vil være med på å etablere og forvalte klimakvoteregelverket for maritim sektor nasjonalt. Du vil jobbe tett mot maritime aktører, få innsikt i teknologi og teknologiutvikling i maritim sektor og jobbe med å følge opp EU regelverk.

Les mer og søk HER

Vil du forvalte klimakvoteregisteret?

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart.

Vil du jobbe med administrasjon og forvaltning av det norske klimakvoteregisteret? Da kan du være den vi ser etter.

Klimakvotesystemet er en hjørnestein i både EUs og Norges klimapolitikk, og Miljødirektoratet forvalter klimakvoteregisteret. Vi forbereder oss på en stor økning i aktivitet på grunn av innlemmelsen av skipsfarten i EUs kvotesystem. I klimakvoteregisteret administreres de kvotepliktige sektorenes klimakvoter, vi veileder brukere og følger opp kvoteoppgjøret.

Teamet som jobber med å administrere klimakvoteregisteret jobber tett opp mot oppfølging av de kvotepliktige aktørene. Vi har bred ekstern kontaktflate, og følger regelverksutviklingen i EU tett.

Les mer HER

Stillingsinfo

Frist3. desember 2023

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke!

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.