Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver Seriøsitet

Er du interessert i arbeidslivskriminalitet og seriøsitet?

Nye veier ASFlere lokasjoner21. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Steinar Instefjord

Rekrutterer

Steinar.Instefjord@manpowergroup.no

Nye Veier skal ta et tydelig samfunnsansvar og styrke arbeidet med seriøsitet. Vi har mål om anstendige arbeidsforhold, rettferdig arbeidsliv og vil forbedre vårt arbeid innenfor bransjen. Stillingen innebærer en styrking av kompetanse og kapasitet på fagområdet. Stillingen skal medvirke til at Nye Veier oppfyller sine ambisjoner, og er en viktig bidragsyter i arbeidet med implementering og oppfølging av åpenhetsloven som trådte i kraft 01.07.2022. Det er spesielt i leverandørkjeden at Nye Veier har identifisert risiko og har basert på initiale kartlegginger identifisert våre prioriterte områder, leverandør- og leveransetyper.

Stillingen tilhører avdeling for A-krim og seriøsitet, med Leder seriøsitet og arbeidslivskriminalitet som personalleder. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert myndigheter, entreprenører og leverandører. Det er viktig at du identifiserer deg med Nye Veiers verdier.

Arbeidsoppgaver:

Rollen skal bidra til beste praksis i seriøsitetsarbeidet og bistå i utvikling av selskapets styringssystem innenfor seriøsitet. Du skal utføre ledelse, rådgiving, systematisk planlegging, risikostyring, saksbehandling og kontrollaktiviteter, i tillegg til forbedringsarbeid. Det er viktig at du er i stand til å tilfredsstille organisasjonens behov for faglig kunnskapsdeling og øke kompetansen. Vi ser for oss at du tilfører kapasitet innen seriøsitetsfaget og styrker integriteten innen fagområdet.

Du skal videre engasjere seg i videreutvikling, implementering og utnyttelse av selskapets seriøsitetsverktøy. Samtidig som å videreutvikle og samarbeide med LO-koordinator, og gjennomføring av LO-avtalen. Samarbeid med involverte aktører og fagområder for oppnåelse av en bærekraftig utvikling, samt felles gode resultater er en nødvendighet. Vår policy beskriver blant annet at vi skal være ledende i vårt arbeid med ansvarlig virksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning, minimum på bachelor-nivå, innen relevante fagområder
  • Erfaring fra tilsvarende fagområde, gjerne også åpenhetsloven og oppfølging innen menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeder
  • God kunnskap om seriøsitetsledelse, regelverk, avtaleverk, konvensjoner o.l.
  • Erfaring og kunnskap om relevante myndigheter, arbeidslivsorganisasjoner og tillitsmannsapparat
  • Kunnskap om styringssystemer, prosesser, kontinuerlig forbedring, risikostyring, avvikshåndtering, granskning og revisjon
  • Ønskelig med relevant erfaring fra seriøsitetsfaget, kontraktsoppfølging og aktuelle IT-verktøy
  • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper innen norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Du er motivert, engasjert og interessert i seriøsitetsarbeid og tilhørende tema. I tillegg er du trygg i rollen som rådgiver, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Som rådgiver må du være selvstendig, selvdrevet og evne til å ta initiativ.

Vi tilbyr:

Nye Veiers verdier er: fornyer, forbedrer, forsikrer. Du vil ta del i et kunnskapsdelende og kompetent miljø med ledere og fagpersonell fra ulike bransjer og sektorer. Du vil arbeide i et selskap som gjennomfører store, spennende og samfunnsnyttige prosjekt og arbeidsoppgaver. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, innskuddspensjon, gode personalforsikringer, gode utviklingsmuligheter og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:

Vi ønsker at du søker på stillingen med egen CV og søknadstekst. Det vil bli utført en bakgrunnssjekk i forkant av eventuell ansettelse. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Merk at vi intervjuer fortløpende og anbefaler at du søker så tidlig som mulig før søknadsfristens utløp.

Nærmere opplysninger om stillingen og Nye Veier AS kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Steinar Instefjord,
Telefon: 948 57 202, E-post: steinar.instefjord@manpowergroup.no

Tiltredelse: Snarest mulig og etter avtale
Arbeidsted: Alle Nye Veier lokasjoner, fortrinnsvis Innlandet (Lillehammer eller Hamar), Trøndelag eller Kristiansand. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Søknadsfrist: 21.05.2023

Stillingsinfo

Frist21. mai 2023

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Nye veier AS

Nye Veier er et 100 prosent statlig eid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, etablert i 2016 som en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Oppdraget er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier og prioritere prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Målet er å redusere reisetid, knytte sammen bo- og arbeidsregioner og redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Nye Veier har 185 dyktige medarbeidere og har siden oppstarten åpnet mer enn 120 km trafikksikker vei. Porteføljen ble sist utvidet i ny Nasjonal transportplan i 2021. Porteføljeutvidelsen inkluderer også baneprosjektet Ringeriksbanen.

Nye Veier satser på helhetlig planlegging og utbygging, bygging av lengre veistrekninger om gangen, tidligere involvering av entreprenør og bruk av ny teknologi, materialvalg og prosjektmetoder. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og lokale kontorer knyttet til utbyggingsprosjektene. For mer informasjon se; www.nyeveier.no