Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver/ seniorrådgiver ved energiseksjonen

Bidra til bærekraftig energiutvikling i Afrika gjennom blandet finansiering!

NoradOslo12. juni 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Malene Larsen Paulgaard

Seniorrådgiver

+47 239 80 561

Mina Karina Weydahl

Underdirektør

Nøkkelord

finansieringenergisektoren energiprosjekterutviklingslandfornybar energi

Regjeringens satsning på ren energi har vokst betydelig de siste årene og Afrika er det viktigste geografiske satsningsområdet. Energibistanden skal bidra til økt tilgang til moderne, fornybar energi. Dette inkluderer både tilrettelegging for risikoavlastning og finansiering for bygging av større kraftverk, men også støtte til utvikling av mindre bedrifter og desentraliserte løsninger (off-grid).

Energiseksjonen ligger i Avdeling for klima og miljø. Seksjonen jobber for å oppnå resultater på bærekraftsmål 7, universell tilgang til energi, og bærekraftsmål 13, reduserte utslipp. Seksjonen forvalter avtaler og tilskudd til energiprosjekter i utviklingsland, hovedsakelig i Afrika. Viktige samarbeidspartnere er Verdensbanken, den afrikanske utviklingsbanken, det internasjonale energibyrået, NGOer, stiftelser med mer.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til kunnskapsbasert utvikling av Norads innsats innen blandet finansiering på energiområdet
 • Vurdere eksisterende initiativ, arbeid og analyser samt gjøre egne analyser knyttet til blandet finansering, mobilisering av kapital og Norads rolle blant andre aktører i energisektoren
 • Utstrakt kontakt med norske og internasjonale aktører innen blandet finansiering på energi
 • Delta på konferanser, seminar og møter om temaet, bidra til å organisere møter der det er relevant
 • Jobbe på tvers av avdelingen og organisasjonen for å bidra til et aktivt, innovativt, fremoverlent og kunnskapsbasert miljø på blandet finansiering
 • Forvalte avtaler i porteføljen (multilaterale, bilaterale og andre samarbeidspartnere)
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Utdanning på bachelornivå vurderes der kandidaten har særlig relevant erfaring
 • Kunnskap/erfaring innen blandet finansiering, altså kombinasjon av offentlig og privat kapital, for å utløse investeringer i risikable markeder er et krav
 • Kunnskap om risikoavlastende virkemidler i alle markeder, er en stor fordel (subsidiering, garantier, forsikringsordninger, mikrofinans mm).
 • Kunnskap og erfaring om energisektoren, særlig fra Afrika og Asia, er en fordel, men ikke et krav
 • Kunnskap/erfaring med oppstartsbedrifter og utvikling av nystartede selskaper vurderes som nyttig
 • Et etablert nettverk og gode kontakter innen blandet finansiering/risikoavlastning på energiområdet er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner, gode skriveferdigheter (til å skrive korte analyser, notater mm)
 • Evne til initiativ og selvstendig arbeid
 • Resultatorientert med positiv holdning til samarbeid og nye oppgaver
 • Innovativ, nytenkende, lagbygger
 • Evne til å formidle budskap i internasjonale og nasjonale miljø, samt evne til å kunne representere Norad på en god måte i ulike fora

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å jobbe på et svært aktuelt fagfelt og et viktig bistandspolitisk område
 • Meget godt og flerfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon
 • Moderne og variert kantine, treningsrom og eget fagbibliotek
 • Trening i arbeidstiden

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 509 300 - 692 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 584 500 - 870 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Stillingsinfo

Frist12. juni 2023

Kontaktpersoner

Malene Larsen Paulgaard

Seniorrådgiver

Mina Karina Weydahl

Underdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)