Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver /seniorrådgiver jordskiftefag

Grenseløse muligheter - vil du bli vår nye kollega?

DomstoladministrasjonenTrondheim13. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Hilde Wahl Moen

Seniorrådgiver

+47 926 06 999

Solveig Moen

Avdelingsdirektør

Norge har 19 jordskifteretter. Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom og fastlegging av eiendomsgrenser. Her finner du mer informasjon om jordskifterettene.

Den ledige stillingen er en del av seksjon jordskifte i Domstoladministrasjonens rettsavdeling. Seksjonen består i dag av seks ansatte, med følgende hovedoppgaver:

 • materielt jordskifte og regelverksutvikling
 • samarbeid med universitet og høyskoler med et særlig søkelys på jordskifte
 • rekruttering av jordskiftedommere og jordskifterettsledere
 • drift og utvikling av tekniske fagsystemer for jordskifte
 • bidra i Domstoladministrasjonens arbeid med organisasjonsutvikling i jordskifterettene
 • sekretariat for samisk forum i domstolene

Du som ansettes skal bidra inn i arbeidet med videre utvikling av jordskifterettene innenfor seksjonens ansvarsområder. Stillingen innebærer også deltakelse i ulike arbeidsgrupper, og utredningsarbeid både i egen avdeling og i samarbeid med eksterne og andre avdelinger i Domstoladministrasjonen. Oppgavene i stillingen kan i en viss grad tilpasses din kompetanse og interesse.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Hvem er du?

Vi ønsker at du har master i eiendom fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) eller Høgskulen på Vestlandet med godkjent fagkrets. Hvis du har relevant bakgrunn og arbeidserfaring fra jordskifterettene kan dette kompensere for kravet til utdanning.

Vi forutsetter at du har høy faglig kvalitet og at du er utviklingsorientert. Du må like å jobbe både selvstendig og i team, inklusive i et tverrfaglig miljø. Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig, ha en tillitsskapende uttrykksform og prestere godt selv om tiden er knapp. Det er viktig at du kan bygge gode relasjoner og bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Du vil få en hektisk og interessant arbeidsdag med oppgaver i et stort spenn. Du må ha stor arbeidskapasitet og like variasjon i hverdagen.

Hva får du hos oss?

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver på en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • mulighet for å delta i utviklingen av jordskifterettene
 • du vil lære mye nytt! Som kunnskapsvirksomhet er vi opptatt av din kompetanseutvikling og at vi jobber på tvers av fagområder
 • vi har gode lokaler i Trondheim sentrum, et godt arbeidsmiljø og fantastisk kantine
 • vi arbeider hardt og dedikert, men har fleksible ordninger for fri og avspasering. Vi har også sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden og hjemmekontorordning
 • tittel rådgiver eller seniorrådgiver med konkurransedyktige betingelser og en av markedets beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • trygg arbeidsplass innenfor statens rammer og avtaleverk

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne seniorrådgiver Hilde Wahl Moen, mobil 926 06 999 eller
avdelingsdirektør Solveig Moen, mobil 404 14 414

DA legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i søknadsportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om muligheten for positiv særbehandling på www.dfo.no.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne.

Stillingsinfo

Frist13. august 2023

Kontaktpersoner

Hilde Wahl Moen

Seniorrådgiver

Solveig Moen

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Domstoladministrasjonen

Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Domstolene er den tredje statsmakt. Som samfunnets viktigste konfliktløser, er domstolene avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene. DA holder til i Trondheim, og arbeidsspråket vårt er norsk. Virksomheten er organisert i fem avdelinger.