Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver /seniorrådgiver

Har du lyst til å kontrollere politiets skjulte metoder?

SivilrettsforvaltningOslo18. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Katrine Kleiven Mentzoni

Sekretariatsleder

+47 229 91 350

Kristina Kjeverud

Avdelingsdirektør

Sivilrettsforvaltningen (SRF) er en virksomhet i vekst og utvikling. Vi ser etter en dyktig, selvstendig, initiativrik og løsningsorientert kollega som kan styrke og videreutvikle oss. Nå søker vi etter en medarbeider som kan bistå inn i sekretariatet til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget).

KK-utvalget har ansvar for å føre tilsyn med politiets skjulte metoder. Dette omfatter:

 • Kommunikasjonsovervåkning (kommunikasjonsavlytting av telefoner, datamaskiner eller andre anlegg, avbryte samtaler/anlegg, IMSI-catcher, teknisk sporing, skjulte sms mv.)
 • Romavlytting
 • Dataavlesing

Vi søker etter en person med solid og relevant teknologisk kompetanse og forståelse. Stillingen er nyopprettet og inngår i KK-utvalgets sekretariat, som i dag består av sekretariatsleder og to ansatte. Vi ser etter deg som vil være med på å bygge opp ny kompetanse i sekretariatet fra bunnen av.

KK-utvalget etterkontrollerer politiets metodebruk. I denne stillingen vil du få en sentral rolle både i å forstå systemer og teknologi, og tilrettelegge, forberede og presentere den tekniske kontrollen til KK-utvalget. Stillingen forutsetter høy grad av selvstendighet i arbeidet, og vil gi rom for kreativitet og faglig utfoldelse. Du må like å jobbe tverrfaglig og ha interesse for å presentere teknisk informasjon til ikke-teknologer. Klikk her for nærmere informasjon om KK-utvalget.

Vi søker deg som er faglig nysgjerrig og trygg i egen rolle. Du spiller andre gode ved å dele kunnskap og du identifiserer deg med våre verdier; Service – Tillit – Effektivitet – Respekt – Kvalitet (STERK).

Arbeidssted er i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle en ny tilsynsmetodikk for kontroll av politiets skjulte metoder
 • forberede og tilrettelegge for KK-utvalgets teknologiske kontroller/tilsyn
 • delta i gjennomgang av kvartalsrapporter, tilsynsarbeid, klagesaker og underretningssaker
 • utføre daglig kontrollarbeid, herunder jevnlig rapportering
 • bistå saksbehandlere med teknologiske utredninger
 • delta når KK-utvalgets arbeid skal presenteres
 • operativt IT-sikkerhetsarbeid
 • ansvarlig for IT-systemene lokalt i sekretariatet og for medlemmene i KK-utvalget
 • oppgaver innenfor andre felt i SRF kan bli aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • god forståelse for faste, trådløse og mobile kommunikasjonsnett
 • god forståelse for kommunikasjonssystemer, protokoller, applikasjoner og de vanligste operativsystem for PCer og mobiltelefoner
 • erfaring fra cybersikkerhetsarbeid
 • må ha interesse og forståelse for grenseflatene mellom teknologi, samfunn og juss
 • høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante realfag eller teknologifag. Lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du må ha norsk statsborgerskap

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på nivå HEMMELIG. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Det er ønskelig med

 • erfaring med verktøy for datainnsamling, logganalyse (IP) og rapportering
 • kjennskap til politiets metoder og systemer
 • erfaring med å jobbe med sikkerhetsgradert informasjon
 • erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra direktorat/ departement eller tilsynsarbeid, eller som prosjektleder
 • arbeid ved servicesenter eller lignede

Personlige egenskaper

 • god rolleforståelse
 • høy personlig integritet
 • løsningsorientert, effektiv og strukturert
 • selvstendig og ansvarsbevisst
 • serviceorientert, fleksibel, nysgjerrig og initiativrik
 • gode pedagogiske ferdigheter og samarbeidsevner
 • trives å jobbe i team med personer med ulik fagbakgrunn

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr deg

 • en faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver
 • muligheten å skape en helt ny tilsynsmetodikk i krysningsfeltet mellom teknologi og jus
 • innsikt i politiets skjulte metoder
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • mulighet for noe mobilt kontor
 • god forsikrings- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø sentralt i Oslo

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som rådgiver eller seniorrådgiver med årslønn fra kr. 600 000 - 850 000 avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Vi ønsker oss mangfold blant våre ansatte, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Det oppfordres til å krysse av om dette i jobbportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.

Har du spørsmål? Ta kontakt med sekretariatsleder Katrine Kleiven Mentzoni, tlf. 22 99 13 50, eller avdelingsdirektør Kristina Kjeverud, tlf. 22 99 13 47.

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via https://www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester. Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.

Stillingsinfo

Frist18. januar 2024

Kontaktpersoner

Katrine Kleiven Mentzoni

Sekretariatsleder

Kristina Kjeverud

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sivilrettsforvaltning

Sivilrettsforvaltningens samfunnsoppdrag er å forvalte statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten som sikrer individets rettigheter, rettslikhet og bidrar til god rettspleie. Sivilrettsforvaltningen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har en bred og variert oppgaveportefølje.

Vi har for tiden om lag 80 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.