Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver /seniorrådgiver

Kan du bidra til å beskytte norske interesser mot trusselen fra utenlandsk etterretning?

EtterretningstjenestenOslo29. april 2024
Søk her

Kontaktperson

For spørsmål

+47 230 95 015

Vi søker deg som er – eller ønsker å bli – flerkildeanalytiker.

Statlige aktører strekker seg langt for å skjule sin involvering i aktiviteter rettet mot norske interesser. For å styrke vårt arbeid med tematikken skal vi utvide vårt team med nye dyktige og dedikerte medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Din viktigste oppgave vil være å analysere, vurdere og rapportere om sentrale trusselaktørers intensjoner, kapasiteter og fordekte operasjoner rettet mot norske interesser.
Vi opererer i et høyt tempo som krever omstillingsevne. I retur tilbyr vi deg spennende oppgaver i en faglig sterk gruppe og et arbeidmiljø preget av samhandling og gjensidig støtte.

Kvalifikasjoner

Det kreves for seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring fra relevant analysearbeid.

Det kreves for rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring fra relevant analysearbeid.

Det er ønskelig med:

 • Russisk språkkompetanse
 • Teknisk kompetanse innen behandling av store datamengder.
 • God kjennskap til seksjonens tematiske fagfelt
 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring.
 • Erfaring fra Forsvaret og internasjonale operasjoner.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Vi vektlegger teamkompetanse:

 • Med teamkompetanse menes at stillingsinnehavers bakgrunn (tematisk/operativt) må sees i sammenheng med seksjonens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov. Ved siden av teamkompetanse vil personlig egnethet, analytisk kompetanse og teknisk/IKT-relatert forståelse vektlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne og personlig initiativ
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning
 • Teamkompetanse

Med teamkompetanse menes at stillingsinnehavers bakgrunn (tematisk/operativt) må sees i sammenheng med seksjonens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov. Ved siden av teamkompetanse vil personlig egnethet og analytisk kompetanse vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Rådgiver (kode 1434)
Lønn: kr 646 000 – 777 900 (lønnstrinn 66-76) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Seniorrådgiver (kode 1364)
Lønn: kr 732 300 – 919 200 (lønnstrinn 73-82) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingsinfo

Frist29. april 2024

Kontaktperson

For spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.