Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver /Seniorrådgiver

Bli med i vårt team og bidra til å forme fremtiden innen sikkerhetspolitikk, økonomi og teknologi.

EtterretningstjenestenOslo14. november 2023
Søk her

Kontaktperson

For spørsmål

+47 230 91 677

Er du lidenskapelig opptatt av å utforske grenselandet mellom økonomi og teknologi i en sikkerhetspolitisk sammenheng? Du vil ha muligheten til å forme og påvirke vårt arbeid innen dette feltet, og din innsats vil spille en avgjørende rolle i vårt viktige arbeid.

Vi leter etter deg med en solid økonomisk bakgrunn, sterk teknologisk kompetanse og helst også innsikt innen samfunnsfag.
Dersom du ønsker å bli en viktig del av vårt team og ta del i å forme fremtiden innen sikkerhetspolitikk, oppfordrer vi deg til å søke. Sammen kan vi utforske de spennende utfordringene som ligger i skjæringspunktet mellom økonomi, teknologi og sikkerhet

Arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å analysere og vurdere statlige og private økonomiske aktører og finansiell aktivitet.

Ansvarsområder:

 • Analysere, vurdere og rapportere om relevant utvikling knyttet til fagområdet
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet, samt eksterne samarbeidspartnere
 • Anvende og utvikle analysemetoder og løsningsverktøy

Kvalifikasjoner

Det kreves for seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
 • God kjennskap til statlige og private økonomiske aktører som tematiske fagfelt
 • Erfaring fra relevant analysearbeid eller etterforskning
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

Det kreves for rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
 • Erfaring fra relevant analysearbeid eller etterforskning
 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring

For seniorrådgiver og rådgiver er det ønskelig med:

 • Erfaring med systematisering og bearbeiding av større informasjonsmengder
 • Erfaring fra næringsliv, finans, interesseorganisasjoner, regulerende eller utøvende myndighet
 • Interesse for sikkerhetspolitikk og internasjonal handel
 • Erfaring med arbeid innrettet mot nasjonale trusler
 • Utdanning eller kompetanse innen russisk eller kinesisk språk
 • Erfaring med industri og utfordringer knyttet til forsyningskjeder
 • Interesse for ny og framtidsrettet teknologi

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

Spesifikt ønsker vi:

 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Meget god vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Gode engelskkunnskaper

Vi tilbyr

Rådgiver (kode 1434): Lønn: kr 604 400- 745 000 (lønnstrinn 65-74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Seniorrådgiver (kode 1364): Lønn: kr 720 100– 895 500 (lønnstrinn 72-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist14. november 2023

Kontaktperson

For spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.