Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver /Seniorrådgiver

Bli med på å forme fremtiden ved å bryte ned grensene og beskytte nasjonale sikkerhetsinteresser

EtterretningstjenestenOslo14. november 2023
Søk her

Kontaktperson

For spørsmål

+47 230 95 356

Ønsker du å være en frontløper i arbeidet med å beskytte nasjonal sikkerhet mot trusler knyttet til sensitiv teknologi og våpen?

Vi leter etter en erfaren analytiker som vil være hjørnesteinen i vårt team og bidra til å forme strategier i dette høyteknologiske og sikkerhetskritiske feltet. Er du klar for å spille en nøkkelrolle i beskyttelsen av Norge og norske interesser mot trusler som opererer i skyggene? Som vår dedikerte analytiker vil din hovedoppgave være å utforske, analysere, og formidle informasjon om potensielle trusler knyttet til de bevegelsene innen fordekte anskaffelser og spredning av sensitiv teknologi, strategiske varer, våpen og kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere og formidle etterretninger til nasjonale beslutningstakere
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet
 • Anvende og utvikle avanserte analysemetoder og løsningsverktøy

Kvalifikasjoner

For seniorrådgiver kreves:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelige fag eller andre relevante fagkombinasjoner, eksempelvis toll, politi eller forsvar. Lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

For rådgiver kreves:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelige fag eller andre relevante fagkombinasjoner, eksempelvis toll, politi eller forsvar. Lang relevant erfaring eller god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra operativ analyse og nettverksanalyse
 • Erfaring fra forskning og utvikling relatert til militær teknologi/forsvarsindustri
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring
 • Erfaring fra Forsvaret

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

Spesifikt ønsker vi:

 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Meget god vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Gode engelskkunnskaper

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Vi tilbyr

Seniorrådgiver (kode 1364): Lønn: kr 720 100-895 500 (lønnstrinn 72-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Rådgiver (kode 1434): Lønn: kr 635 400- 745 000 (lønnstrinn 65-74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist14. november 2023

Kontaktperson

For spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.