Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver samfunnsansvar

Har du energi til Oslo kommunes grønne skifte?

Oslo Kommune, utviklings- og kompetanseetatenOslo3. desember 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Marit Kathrine Hepsø

Fagansvarlig bærekraftige bygg- og anleggsplasser

+47 909 88 114

Geir Høyvik Rossebø

Teamleder klima og miljø

Rådgiver for infrastruktur – omlegging til klimavennlige maskiner og kjøretøy

Har du utdanning eller erfaring fra arbeid med energi eller transport? Brenner du for konkrete klimaløsninger og vil gjøre en forskjell hos en av landets største innkjøpere? Oslo kommune skal bytte ut alle fossile maskiner og kjøretøy med klimavennlige løsninger. Overgang til fornybare og utslippsfrie løsninger krever infrastruktur – som tilgang til strøm og batterier. Har du erfaring med å koordinere og lede prosjekter som gir resultater? Da har vi nå en meningsfylt og viktig jobbmulighet for deg.

Om stillingen:

 • Vi ser etter en rådgiver/seniorrådgiver som skal jobbe med infrastruktur for omlegging til klimavennlige maskiner og kjøretøy, i seksjon for bærekraftige utvikling, avdeling for Innkjøpstjenester i UKE.
 • Bakgrunnen er at Oslo kommune de neste årene skal bytte ut sin egen maskin- og kjøretøypark slik at det benyttes kun biogass, elektrisitet eller hydrogen. Dette krever investeringer i ny fylle- og ladeinfrastruktur. UKE skal se virksomhetenes behov på tvers ved å ta initiativ og koordinere felles anskaffelser. Nødvendig infrastruktur må planlegges tidlig, og kommunens virksomheter må finne løsninger sammen. Et viktig arbeid her blir også å kartlegge muligheter for deling av infrastruktur internt og med eksterne og muliggjøre dette. Vi ser etter en person som skal ha hovedansvaret for dette arbeidet.
 • Oslo kommune har i mange år tilrettelagt for fylle- og ladeinfrastruktur for sin egen virksomhet og for byens befolkning og næringsliv. For å sikre rask framdrift og avlaste virksomhetene i kommunen, trenger vi deg som kan koordinere arbeid for å sikre tilgang på strøm og annen infrastruktur til kommunens maskiner og kjøretøy.
 • Du vil inngå i et team med dedikerte og engasjerte medarbeidere, og i stor grad jobbe på tvers av kommunens virksomheter, ta initiativ og koordinere prosesser.
 • For øvrig må arbeid på hele seksjonens arbeidsområde påregnes, og det vil kunne være relevant å delta i og lede ulike utviklingsprosjekter innenfor tema transport og bygg og anlegg.

Hvem er vi?

Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere og bruker anskaffelser som et viktig strategisk virkemiddel. Kommunen skal gjennomføre formålstjenlige og kostnadseffektive anskaffelsesprosesser - som gir gode og samfunnsansvarlige løsninger både på kortere og lengre sikt. Avdeling for Innkjøpstjenester i Utviklings- og kompetanseetaten har ansvar for det overordnede anskaffelsesrammeverket i kommunen, og alle kommunens samkjøpsavtaler.

I seksjon for bærekraftig utvikling blir du del av et faglig sterkt, dedikert og trivelig arbeidsmiljø innen anskaffelser og bærekraft. Vi er 27 medarbeidere i seksjonen, med allsidig bakgrunn og kompetanse. Samlet sett dekker seksjonen tema som etisk handel, arbeidslivskriminalitet, sirkulær økonomi, klimavennlig transport, maskiner og kjøretøy, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, klimavennlige materialer og bærekraftig mat. Stillingen er nyopprettet og vil inngå i team klima og miljø i seksjonen.

Vi ser nå spesielt etter en person som kan koordinere og lede prosjekter innenfor seksjonens arbeid med infrastruktur til det grønne skiftet innenfor transport og mobilitet, og kommunens maskiner og kjøretøy. Hos oss får du et hyggelig arbeidsmiljø, samfunnsengasjerte kollegaer og mulighet til å bidra på mange spennende oppgaver for å få mer bærekraftige anskaffelser i praksis. Vi ser frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

Du vil ha ansvar for arbeidet med å koordinere innsatsen for å skaffe infrastruktur til en omstilling av hele kommunens maskin- og kjøretøypark til klimavennlige løsninger.

I dette inngår:

 • Se helheten for området og koordinere prosesser, herunder anskaffelsesprosesser.
 • Følge opp den nylig vedtatte handlingsplanen for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025 (Byrådssak 1078/23).
 • En hovedsatsing i planen er å sikre tilgang på tilstrekkelig fylle- og ladeinfrastruktur.
 • Legge rammer og bidra inn i anskaffelser av nødvendig infrastruktur for maskiner og kjøretøy på tvers av kommunen.
 • Bistå virksomhetene i å kartlegge behovet for fylle- og ladeinfrastruktur og strømforsyning før det anskaffes nye kjøretøy og maskiner.
 • Koordinere prosesser slik at infrastruktur kan brukes på tvers av kommunens virksomheter og at fremtidige investeringer i maskiner og kjøretøy er kompatible med eksisterende infrastrukturløsninger.
 • Koordinere dialog med nettselskap om fremtidige behov for strømforsyning til kommunens maskiner og kjøretøy.
 • Gjennomføre markedsdialog med leverandører og produsenter av kjøretøy, maskiner og systemer, leverandører av energiløsninger med mer.
 • Være støtte i innkjøpsprosesser av utslippsfrie maskiner og kjøretøy.
 • Teste ut og pilotere løsninger sammen med brukere, og de ansvarlige for kjøretøy og maskiner i de ulike virksomhetene i kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og/eller erfaring fra arbeid med energi eller transport, gjerne innenfor fagfeltet maskiner og kjøretøy.
 • Du har gjerne teknisk innsikt og/eller interesse for energi, strøm og batterier i transportsektoren, men formell utdanning i tekniske fag er ikke en forutsetning.
 • Relevant erfaring med gode resultater kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller anskaffelser er en fordel, men ikke en forutsetning.
 • Erfaring med å koordinere prosesser vil være en fordel.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Et genuint engasjement for klima og miljø, transport og energi er positivt.
 • Du er strukturert, grundig og har god vurderingsevne.
 • Du har gode koordinerings-, kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Spennende, konkrete og varierte arbeidsoppgaver, stort rom for å påvirke løsninger og komme med ideer på komplekse utfordringer.
 • Engasjerte kollegaer i et tverrfaglig team med stort driv for å bidra til klimavennlige løsninger innenfor bygg, anlegg og transport.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Sentral beliggenhet med gode offentlig kommunikasjonsmuligheter
 • Nyoppussede lokaler med god miljøprofil og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og mulighet for hjemmekontor ved behov.
 • Lønnstrinn 39-58 (pt. mellom kr 615 800 og kr 882 900 årlig). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Stillingsinfo

Frist3. desember 2023

Kontaktpersoner

Marit Kathrine Hepsø

Fagansvarlig bærekraftige bygg- og anleggsplasser

Geir Høyvik Rossebø

Teamleder klima og miljø


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Oslo Kommune, utviklings- og kompetanseetaten

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. Vi ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal understøtte virksomhetenes behov for effektiv digitalisering og gode digitale arbeidsverktøy for de ansatte. Våre 370 ansatte leverer et bredt spekter av frivillige og obligatoriske fellestjenester til kommunens 50 virksomheter innen blant annet IT, anskaffelser, prosjektledelse, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap, økonomi og kommunikasjon.

Vi gir kommunens virksomheter tilgang til smarte, samordnede og universelt utformede arbeidsverktøy, slik at innbyggere og næringsliv får et mest mulig effektivt og godt møte med kommunen.