Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver informasjonssikkerhet

Vil du skape trygghet i det digitale rom?

Norges HandelshøyskoleBergen21. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Torill Eidsheim

Seniorrådgiver, Jefferson Wells

torill.eidsheim@jeffersonwells.no

Thor-Inge Næsset

Rekrutterende leder

Nøkkelord

GRCISO 27001

Solid kunnskap om informasjonssikkerhet er essensielt for å bygge og forvalte vår IKT-infrastrukturen på en bærekraftig måte. Det betyr at alle som benytter og forvalter IKT-løsninger i sitt arbeid, trenger økt innsikt og kunnskap om hvordan innføring og endring av systemløsninger kan trygges.

Vi søker deg som er genuint opptatt av å bygge en god informasjonssikkerhetskultur. Er du klar for å bli en del av vårt team og være med på å bygge fremtidens sikre læringsmiljø? Da ønsker vi å høre fra deg!

Vi ser for oss at du trives i en selvstendig rolle og evner å jobbe mot ulike miljøer og med ulike mennesketyper. Som informasjonssikkerhetsrådgiver vil du ha varierte oppgaver og jobbe spesielt tett mot ressurser som jobber med digitalisering, samt personvernombud og ulike systemeiere ved høyskolen. Du vil i tillegg delta i sektorens nettverk innenfor informasjonssikkerhet. Rollen som informasjonssikkerhetsrådgiver inngår også i Beredskapsutvalget og IT-IRT ved høyskolen.

Stillingen er plassert i IT-avdelingen og du rapporterer til IT sjef. Totalt er det 18 ansatte ved avdelingen. Avdelingen har også 2 lærlinger.

Arbeidsoppgavene dine vil blant annet være å

 • ha det utøvende ansvaret for høyskolens arbeid med informasjonssikkerhet, herunder risikovurderinger, avvikshåndtering m.m.
 • drive holdningsskapende arbeid for å styrke sikkerhetskulturen ved NHH, dette inkluderer også opplæring i organisasjonen
 • følge opp og forvalte NHHs styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern
 • vurdere og gi råd om informasjonssikkerhetsrelaterte elementer ved innføring og endring av systemløsninger samt bistå og tilrettelegge i relevante tilsyn
 • følge opp at NHH etterlever pålagte og besluttede krav rundt informasjonssikkerhet
 • ha ansvar for å forebygge, håndtere og rapportere informasjonssikkerhetshendelser ved høyskolen

Oppgaver tillagt stillingen vil kunne endre seg over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå (lang, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • 3-5 års erfaring fra relevante arbeidsoppgaver
 • svært god kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger og krav knyttet til personvern og informasjonssikkerhet
 • erfaring med risiko- og sårbarhetsanalyser
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har

 • kunnskap om lovverk m/forskrifter relatert til beskyttelse av informasjon
 • kunnskap om ISO 27001
 • kjennskap til GRC-systemer
 • kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • kunne vurdere tekniske løsninger opp mot lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en selvstendig, strukturert og nøyaktig lagspiller. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og din evne til å etablere sterke relasjoner i organisasjonen er like sterk som din tekniske forståelse. Du har stor arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet, og møter oppgaver med en praktisk og løsningsorientert tilnærming. Prioritering av oppgaver er en del av din naturlige arbeidsflyt.

NHH kan tilby

 • varierte utfordringer og gode muligheter for utvikling
 • et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
  inkluderende arbeidsliv
 • velferdsgoder som subsidiert trening, bedriftshytte og gratis parkering

Stillingen er fast i 100% og er plassert i stillingskode 1434 Rådgiver* eller 1364 Seniorrådgiver*.
*For stillingskode 1434 rådgiver, kreves det minimum tre års relevant arbeidserfaring og stillingen er lønnet etter statens regulativ fra kr. 615 000 - 750 000 per år avhengig av kvalifikasjoner.
*For stillingskode 1364 Seniorrådgiver kreves det mastergrad og minimum fem års relevant arbeidserfaring. Stillingen er lønnet etter statens regulativ fra kr. 700 000 - 820 000. per år avhengig av kvalifikasjoner.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert. Et pensjonsinnskudd på to prosent trekkes fra lønnen. I tillegg betaler NHH for tiden et pensjonsinnskudd på 10 prosent.

Generell informasjon

NHH ønsker mangfold med hensyn til kjønn, alder, funksjonshemming, kulturell bakgrunn og hull i CV-en, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse vår samarbeidspartner på rekruttering seniorrådgiver Torill Eidsheim i Jefferson Wells på tlf 993 25 710, eller til rekrutterende leder Thor-Inge Næsset, tlf. 55 95 96 68.

Søknad, CV, vitnemål og attester sendes via portal, innen søknadsfristen 21.01.2024

Stillingsinfo

Frist21. januar 2024

Kontaktpersoner

Torill Eidsheim

Seniorrådgiver, Jefferson Wells

Thor-Inge Næsset

Rekrutterende leder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Vi har om lag 3 600 studenter og 450 ansatte.

På NHH arbeider vi sammen for bærekraftig verdiskapning. Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomheten vår. Høyskolens kjerneverdier engasjert, åpen og ambisiøs står sentralt for ansatte og studenter.

NHH – for deg som vil noe mer!