Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver, informasjonssikkerhet

Er du vår nye informasjonssikkerhetsrådgiver?

Norges HandelshøyskoleBergen8. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Thor-Inge Næsset

55 95 96 68

Om stillingen og avdelingen

Vi søker deg som er genuint opptatt av å ta vare på og sikre at informasjon blir behandlet på en sikker måte. Du trives i en selvstendig rolle og evner å jobbe mot ulike miljøer og med ulike mennesketyper.

Som informasjonssikkerhetsrådgiver vil du ha varierte oppgaver og jobbe tett mot personell på IT-avdelingen, ulike ressurser som jobber med digitalisering, personvernombud og systemeiere ved høyskolen. Du vil i tillegg delta i sektorens nettverk innenfor informasjonssikkerhet. Rollen som informasjonssikkerhetsrådgiver inngår også i Beredskapsutvalget ved høyskolen.

Stillingen er plassert i IT-avdelingen og du rapporterer til IT sjef. Totalt er det 10 ansatte ved avdelingen inkludert IT sjef. Avdelingen har også for tiden 2 lærlinger.

Arbeidsoppgavene dine vil bl.a. være å

 • ha det utøvende ansvaret for høyskolens arbeid med informasjonssikkerhet, herunder risikovurderinger, avvikshåndtering m.m.
  videreutvikle og følge opp NHHs styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern
 • følge opp at NHH etterlever pålagte og besluttede krav rundt informasjonssikkerhet
 • forstå, analysere og rapportere sikkerhetssituasjoner og holde ledelsen oppdatert på trusselbildet
 • ha ansvar for å forebygge og håndtere informasjonssikkerhetshendelser ved høyskolen
 • drive holdningsskapende arbeid for å styrke sikkerhetskulturen ved NHH, dette inkluderer også opplæring
 • vurdere og gi råd om informasjonssikkerhetsrelaterte elementer ved innføring og endring av systemløsninger
 • bistå og tilrettelegge i relevante tilsyn

Oppgaver tillagt stillingen vil kunne endre seg over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå, lang relevant erfaring kan i unntakstilfeller kompensere for utdanningskravet
 • minst 3-5 års erfaring fra relevante arbeidsoppgaver
 • svært god kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger og krav knyttet til personvern og informasjonssikkerhet
 • kunne vurdere tekniske løsninger opp mot lov- og avtaleverk
 • erfaring med risiko- og sårbarhetsanalyser
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har

 • kunnskap om lovverk m/forskrifter relatert til beskyttelse av informasjon
 • kunnskap om ISO 27001
 • kjennskap til GRC systemer
 • kjennskap til universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • evner å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • evner å skape gode relasjoner i organisasjonen
 • har stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
 • har en praktisk og løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene og evner å prioritere oppgaver
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

NHH kan tilby

 • varierte utfordringer og gode muligheter for utvikling
 • et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
  inkluderende arbeidsliv
 • velferdsgoder som subsidiert trening, bedriftshytte og gratis parkering
 • Stillingen er fast i 100% og er plassert i stillingskode 1434 Rådgiver* eller 1364 Seniorrådgiver*.

*For stillingskode 1434 rådgiver, kreves det minimum tre års relevant arbeidserfaring og stillingen er lønnet etter statens regulativ fra kr. 615 000 - 750 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert. Et pensjonsinnskudd på to prosent trekkes fra lønnen. I tillegg betaler NHH for tiden et pensjonsinnskudd på 10 prosent.

*For stillingskode 1364 Seniorrådgiver, kreves det minimum fem års relevant arbeidserfaring og stillingen er lønnet etter statens regulativ fra kr. 700 000 - 820 000. per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert. Et pensjonsinnskudd på to prosent trekkes fra lønnen. I tillegg betaler NHH for tiden et pensjonsinnskudd på 10 prosent.

Generell informasjon

NHH ønsker mangfold med hensyn til kjønn, alder, funksjonshemming, kulturell bakgrunn og hull i CV-en, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Thor-Inge Næsset, tlf. 55 95 96 68.

Søknad, CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.

Søknadsfrist: 08.10.2023.

Arbeidssted: Helleveien 30, 5045 Bergen

Stillingsinfo

Frist8. oktober 2023

Kontaktperson

Thor-Inge Næsset


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Vi har om lag 3 600 studenter og 450 ansatte.

På NHH arbeider vi sammen for bærekraftig verdiskapning. Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomheten vår. Høyskolens kjerneverdier engasjert, åpen og ambisiøs står sentralt for ansatte og studenter.

NHH – for deg som vil noe mer!