Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver

Er du vår nye rådgiver med funksjon som vakthavende ved Varanger?

EtterretningstjenestenVadsø1. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 57 014

Har du et ønske om å bidra til at norske myndigheter får rettidig, pålitelig og relevant informasjon? Og er du en person som i tillegg er naturlig opptatt av detaljer samt evner å se sammenhenger og mønstre over tid?

Vi søker etter faglig dyktige, selvstendige og samtidig utadvendte medarbeidere, med militær eller relevant sivil utdannings- og erfaringsbakgrunn, som vil arbeide innenfor Etterretnings-tjenestens portefølje. Hos oss vil du bidra til å sikre Norges interesser i en globalisert verden med stadige og hurtig skiftende sikkerhetspolitiske utfordringer.

Du vil bli en del av et dynamisk, flerdisiplin arbeidsmiljø, med høyt tempo og utfordrende og sammensatte arbeidsoppgaver. Du vil arbeide tett med kolleger som daglig løser et viktig samfunnsoppdrag, hvor trusselen mot norsk sikkerhet står i fokus. Dersom du har evne til å arbeide selvstendig, men samtidig ha en god evne til å skape gode samarbeids-relasjoner både internt ved enheten og utad mot samarbeidsparter, er du kanskje nettopp den personen vi er på jakt etter. Det legges stor vekt på teamkompetanse og personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene for vakthavende er monitorering av russiske militære forhold innen ansvars- og interesseområder, ansvar for rettidig intern og ekstern varsling og rapportering, samt ansvar for å iverksette de tiltak som situasjonen krever. Vakthavende skal sikre og lede koordinert samvirke ved hendelseshåndtering, herunder å kunne presentere situasjonsbilde og status for beslutningsstøtte.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner - Utdanning

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning

Det er ønskelig med:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Grunnkurs etterretning (GKE) eller tilsvarende
 • Kurs i strukturerte analyseteknikker (SAT) eller tilsvarende

  Kvalifikasjoner - Arbeidserfaring og ferdigheter

Det kreves:

 • Lang relevant arbeidserfaring med god resultatoppnåelse
 • Kjennskap til e-prosesser eller erfaring med etterretningsrelatert arbeid fra Forsvaret eller andre virksomheter.
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten
 • God erfaring med bruk av IT som arbeidsverktøy
 • Meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Disiplinrettet etterretningsfaglig erfaring fra innsamling og rapportering.
 • Sertifisering som etterretningsspesialist kl. 1 eller tilsvarende.
 • Erfaring med sanitisering og rapportering
 • Kunnskap om IT-arkitektur
 • E-faglig (operativ) tjenesteerfaring fra Forsvaret eller andre virksomheter.
 • Kjennskap til eller erfaring fra Forsvarets øvrige virksomhet og NATO.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen som vakthavende vil følgende egenskaper vektlegges ved ansettelse:

 • Meget god evne til analytisk og strukturert oppgaveløsning med selvstendige vurderinger.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.
 • Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
 • Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Ansettelse som rådgiver (SKO 1434) vil lønnes innenfor spennet kr 646 000 – kr 777 900 (Lønnstrinn 66 -76) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale
 • Det tilstås et generelt tillegg på 8 000 brutto pr.år
 • Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist1. april 2024

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.