Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver - data governance

Vil du påvirke fremtiden for transportdata? Bli vår neste Data Governance Rådgiver

Statens vegvesen Oslo eller Trondheim5. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Unn E. Huse

Fagansvarlig for data governance

+47 930 27 348

Om oss og stillingene

Vegdirektoratet søker tre nye rådgivere/ seniorrådgivere innen data governance.

Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi står overfor stadig flere forventninger og krav fra myndigheter og samfunnet om å bruke og dele disse dataene. I fremtiden vil datavolumene øke, og mobilitets-, trafikksikkerhets- og fremkommelighetsdata vil bli en enda viktigere del av dataøkosystemet innenfor en utvidet samferdselssektor og intelligente transportsystemer (ITS). Vi satser sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen enhet for Data, innsikt, analyse (DIA) som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet. Nå tar vi satsningen et skritt videre og bygger opp en egen avdeling for data governance i DIA.

Er du faglig oppdatert og interessert i å utvikle både fagområdet, organisasjonen og deg selv? Da kan dette være stillingen for deg!

Som vår nye medarbeider vil du jobbe i et tverrfaglig miljø som vil være et «center of excellence» for data governance i etaten. Avdelingen har et helhetlig ansvar for at etatens data forvaltes på en god måte gjennom hele livsløpet, og skal blant annet utvikle rammeverkene for data governance, datakvalitet, interoperabilitet, begrepsforvaltning og utvikle og forvalte dataeierskapsmodellen.

Avdeling for data governance er under oppbygging, og arbeidsoppgaver og organisering kan endres over tid. Kontorsted for stillingene vil være i Trondheim eller Oslo.

Er du den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver for stillingene

 • Bistå i å videreutvikle rammeverk, data policy og metode for data governance i etaten
 • Bidra til kompetanseutvikling hos dataeiere og følge opp etterlevelse
 • Øke kompetanse og bygge kultur for data governance i fag- og analysemiljøer
 • Støtte fyrtårn, produktområder og sentrale dataplattformteam i å etterleve krav til data governance
 • Stille krav til og påse god bruk av tekniske løsninger for data governance
 • Være pådriver i nettverk og faggrupper for data governance
 • Være pådriver for endringer og forbedringer på fagområdet

Kompetansekrav

Du har minimum 3 års høyere utdanning innenfor administrative, økonomiske eller tekniske fag. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Videre bør du ha minimum 3 års arbeidserfaring innenfor data og analyseområdet med noe erfaring innenfor data governance. Stillingen krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet). ­

For å lykkes i rollen er det en fordel om du har erfaring med

 • organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • profilering og tiltak for bedring av datakvalitet
 • metadata, begrepsforvaltning og forretningsbegreper
 • implementering og eller bruk av datakatalog
 • behandling av store datamengder i offentlig sektor

Vi legger vekt på at du

 • er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • evner å prioritere og sette mål
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives som rollemodell og kulturskaper
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team og å ha fokus på å veilede og gi råd

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i nye lokaler i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingene?

Kontakt gjerne fagansvarlig for data governance Unn E. Huse tlf. +47 930 27 348.

Stillingsinfo

Frist5. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Unn E. Huse

Fagansvarlig for data governance


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.