Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver Cybersikkerhet

Bidra til å sikre fremtidens mattrygghet!

MattilsynetBrumunddal11. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Stine Haugseth

Direktør

+47 40 47 38 33

Nøkkelord

InformatikkSikkerhetCybersikkerhetSkytjenesterIT

I en verden preget av hurtig teknologisk utvikling står Mattilsynet overfor betydelige muligheter for innovasjon og digitalisering. Samtidig øker kravene til analyse og kontroll av risikofaktorer knyttet til cyber- og informasjonssikkerhet. Stab for informasjonssikkerhet har det overordnede ansvaret for å sikre at informasjonssikkerheten opprettholdes på høyeste nivå i Mattilsynet. Vi ønsker å styrke denne funksjonen og søker derfor en dedikert og dyktig fagperson innen cybersikkerhet.

Avdeling Utvikling har ansvaret for Mattilsynets digitale transformasjon. Vi har de siste årene lagt om leveransemodellen vår fra tradisjonelle IT-prosjekter til innføring av en ny leveransemodell for utvikling som baserer seg på smidige, målstyrte, tverrfaglige produktteam fordelt på Mattilsynets operative domener. I dag har vi 15 produktteam med oppdrag blant annen innenfor akvakultur, eksport, mat, planter og kjøttkontroll (slakt).

Dette blir noen av dine arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å ivareta, forbedre og videreutvikle informasjonssikkerheten i Mattilsynet
 • Gi råd til direktør for Avdeling utvikling og ledergruppen på cybersikkerhetsområdet
 • Være en sterk bidragsyter knyttet til å bygge sikkerhetskultur for zero trust og implementering av prinsipper som secure by design i utvikling
 • Samarbeid med våre 15 produktteam, inkludert plattformteamet vårt
 • Utvikle verktøy, metodikk og governance for cybersikkerhet for hele organisasjonen
 • Utarbeide og kvalitetssikre retningslinjer (secure by design) knyttet til cyber- og informasjonssikkerhet og følge opp at disse etterleves.
 • Andre oppgaver innen avdelingens samlede ansvarsområde må påregnes.

Stillingen rapporterer til Direktør for Utvikling og sitter i staben for Informasjonssikkerhet.

Kvalifikasjonskrav:

Du har:

 • Relevant utdanning innen IT, informatikk, datateknologi eller tilsvarende på bachelor-nivå eller høyere. Svært relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minst tre års erfaring med cybersikkerhet i skytjenester, nettverk, operativsystemer, og nye og gamle teknologier
 • Kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter og veiledninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Stillingen forutsetter at man kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG/NATO SECRET. Les mer her

Det er en fordel om du også har:

 • erfaring fra pentesting, kartlegging av angrepsteknikker og sikkerhetstesting
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk

Dette tror vi om deg:

I denne rollen vil du ha stor innvirkning på Mattilsynets sikkerhetskultur, og det er derfor viktig at du samarbeider godt med både tekniske og ikke-tekniske ressurser. Vi tror at du brenner for eget fag og liker og dele egen kunnskap, og at du setter deg raskt inn i tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver. Vi ser også for oss at du kommer fra et teknologimiljø, og at du har erfaring med å sparre med flinke utviklere.

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer klart, tydelig og forståelig og tilpasser budskapet ditt til personer med ulik bakgrunn.
 • Du deler egen kunnskap og er åpen og nysgjerrig i møte med andres kompetanse og erfaring.
 • Du er løsningsorientert og bidrar til å etterleve behov ved utvikling av regler og tjenester.
 • Du er nøyaktig og overholder tidsfrister, samtidig som kvaliteten på produktet ivaretas.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Dette får du hos oss:

Mattilsynet legger stor vekt på å skape et inspirerende og innovativt arbeidsmiljø for digital utvikling. Her vil du få muligheten til samarbeide med dyktige og sosiale kolleger og holde deg oppdatert på det nyeste innen teknologi.

Vi tilbyr også:

 • Fast stilling som rådgiver(1434) eller seniorrådgiver (1364) med lønn etter avtale, avhengig av utdanning, erfaring og kompetanse. For tiden fra kr. 650 000,- til kroner 900 000,- (ltr. 62 – 81) for tilsvarende stillinger i Mattilsynet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • En spennende og utfordrende rolle hvor du har stor påvirkning på viktige samfunnsoppdrag
 • En sentral rådgivingsrolle for direktør for Avdeling utvikling og Mattilsynets produktteam
 • Fritt valg av arbeidsverktøy (Windows eller Mac)
 • Fine og moderne kontorlokaler sentralt i Brumunddal
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.

Om oss:

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. I Mattilsynet er vi 1300 dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag jobber for å trygge fremtiden for dyr, mennesker og natur. Vi har et bredt samfunnsoppdrag og har kontorer i hele landet. Vi jobber med å sikre dyrevelferd og dyrehelse til lands og i akvakulturnæringen, plantehelse, mattrygghet hos små og store produsenter, smilefjestilsyn på restauranter, import og eksport, så vel som kontroll av kosmetikk.

Sted: Tårnvegen 41, 2380 Brumunddal

Stillingsinfo

Frist11. januar 2024

Kontaktperson

Stine Haugseth

Direktør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Mattilsynet

I Mattilsynet er målet at vi sammen skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. Vi er 1.250 fagfolk med tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Foruten hovedkontoret har vi fem regioner, og en tilstedeværelse i hele landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer på mattilsynet.no