Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver BIM

Statens vegvesenFlere steder23. april 2023
Søk her

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de største vegprosjektene til Statens vegvesen. Operativt er divisjonen delt inn i fire utbyggingsområder.

Hålogalandsvegen er Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Harstad og Evenes skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet.

Prosjektet jobber nå med å bygge opp en robust prosjektorganisasjon og et team som skal være med på oppfølging av OPS-kontrakten under prosjektering, byggefase og etter hvert driftsfase for noen. Vi søker nå etter en rådgiver BIM som ønsker å være med å bidra i et omfattende og spennende prosjekt!

Kontorsted vil være Rødskjær anlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig BIM/3D modeller i prosjektet
 • Bidra i arbeidet med å stille krav til innhold til leverandørens BIM-leveranser
 • Opplæring av prosjektpersonell i bruk av BIM/3D-modellering og digital samhandling
 • Inngå i prosjektteamet og aktivt bistå i prekvalifisering- og forhandlingsfase med OPS-leverandør
 • Etablere/implementere gode dokumentstyringsrutiner og sømløse grensesnitt mellom systemer, drift av systemer
 • Koordinere grensesnitt mellom OPS-leverandør og andre aktører
 • Oppfølging: Dokumentasjon og kontroll av geometri, mengder og egenskapsdata på BIM-leveranser
 • Mottak og kontroll av målebrev

Kompetansekrav

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå (3-5 år) innenfor ett eller flere av fagene bygg/anlegg/veg/geomatikk.
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjekteringsledelse i store, komplekse prosjekt
 • Kjennskap til VDC som arbeidsmetodikk
 • Erfaring med modellbasert prosjektgjennomføring/bruk av BIM i infrastrukturprosjekter
 • Kjennskap til åpne BIM standarder som IFC og GML
 • Erfaring med relevant programvare, eksempelvis Trimble Connect Navisworks, SimpleBIM, Novapoint, Civil3D, Solibri eller tilsvarende
 • Erfaring med behandling og analyser av punktskydata fra droner
 • Generelt sterke IT-kunnskaper

Søkere må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig, samt ha førerkort klasse B.

Manglende formell utdannelse kan kompenseres ved inngående relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Ønsker du å vite mer om de ledige arbeidsområdene, ta kontakt med prosjektleder Reidar Johansen, tlf: +47 906 75 055 eller delprosjektleder Tom Eriksen, tlf: +47 996 75 303.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist23. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.