Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder organisasjonsutvikler

Vil du ha en sentral rolle i vår videre utvikling?

Statens vegvesenMoss3. juli 2023
Søk her

Kontaktperson

Tale Westvik

Seksjonssjef i Organisasjonsutvikling

+47 918 74 897

Er du den vi ser etter?

I Statens Vegvesen skal vi være foroverlente, ha kunden i fokus og velge digitale løsninger først. Det krever innovasjon, nye måter å jobbe på og nye produktleveranser. Derfor søker vi en prosjektleder/organisasjonsutvikler som vil bidra til at vi lykkes med dette arbeidet. Som prosjektleder hos oss får du en sentral rolle ved en av landets viktigste arbeidsplasser. Du vil bli en del av vårt solide kompetansemiljø i Moss for utvikling av ledelse, organisasjon og arbeidsprosesser, og være med på å forme utviklingen av Statens vegvesen. Stillingen er organisatorisk plassert i seksjon for organisasjonsutvikling og leverer tjenester på overordnet etatsnivå, til hele landet.

Arbeidsoppgaver

Du vil arbeide med planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid som bygger opp om Statens vegvesens strategiske målsetninger og bistå ledelsen i operasjonalisering av strategier. Du vil også gi råd og bistå ledere i enhetsvise endrings- og utviklingstiltak. Det vil være viktig å benytte innsikts- og datagrunnlag for utvikling av organisasjon og mennesker og å ha fokus på kontinuerlig forbedring.

Du vil arbeide med ett eller flere av områdene under, basert på din kompetanse. Blant annet:

 • lede arbeidet med strategisk vridning av kapasitet og bemanning i Statens vegvesen for å levere på dagens og fremtidens oppgaver
 • utrede utviklingsbehov, samt lede og delta i prosjekter for utvikling av organisasjon, kultur og ledelse
 • utarbeide analyseunderlag for strategiske beslutninger og gjennomføre evalueringer
 • jobbe tett på ledelsen som rådgiver i organisasjonsrelaterte tema
 • bidra til kontinuerlig forbedring av organisasjonsprosesser, og deling av beste praksis internt
 • innføre smidig kultur og nye arbeidsformer, og bidra til å produktorientere leveransene i organisasjonen

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som bygger bro mellom mennesker og fagmiljøer og trives med å jobbe på flere nivåer i organisasjonen. Du skaper trygge arenaer som preges av konstruktivt samarbeid, deling, tilhørighet, mestring og utvikling. Videre motiveres du av at andre lykkes, og er glad i å utvikle både organisasjonen og menneskene i den. Du har god selvinnsikt, er nysgjerrig og lyttende, og du går foran som et godt eksempel i å søke egenutvikling. Du evner å stille spørsmål ved det etablerte, og tør å utfordre når du mener det er nødvendig.

Kompetansekrav

Du har erfaring fra ett eller flere av kulepunktene over, og har gjerne dokumenterte resultater som prosjektleder. Du har høyere relevant utdanning på masternivå, gjerne fra samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du er nysgjerrig på ny teknologi, og har høy kompetanse på bruk av digitale verktøy. Dersom du har erfaring med analyser og visualisering av kvantitative data, vil det være en fordel. For å lykkes i rollen, må du ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk
 • Et arbeidsmiljø preget av god atmosfære, et sterkt faglig engasjement,
 • dedikerte ledere og mye humor
 • Fleksibel arbeidstid og avspaseringsordning
 • Betalt spisepause
 • En time trening i arbeidstiden hver uke
 • Medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Systematisk kompetanseutvikling gjennom alt fra læring gjennom daglig arbeid og kurs til mer omfattende etter- og videreutdanning
 • Introduksjonsprogram og fadderordning

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef i Organisasjonsutvikling Tale Westvik på telefon 918 74 897.

Stillingsinfo

Frist3. juli 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Tale Westvik

Seksjonssjef i Organisasjonsutvikling


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.