Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Prosjektleder

Er du en dyktig prosjektleder med erfaring i å lede prosjekter fra start til slutt?

Opplysningsvesenets fond (OVF)Oslo2. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

Ron A. Emil Bakke

Bygningsseksjonen

+47 23 08 15 88

Vi søker en dyktig prosjektleder med god erfaring i å lede prosjekter fra start til slutt. Du må være flink til å planlegge, organisere og lede, og håndtere utfordringer underveis. Evne til å samarbeide på tvers av team og en praktisk tilnærming til problemløsning er viktig.

Vår seksjon håndterer planlegging, prosjektering, drift, forvaltning og vedlikehold av vår varierte bygningsmasse, som inkluderer hovedsakelig eldre boliger, forpakterbruk og næringsbygg, hvorav mange er fredet. Vi er opptatt av kvalitet og effektive løsninger.

Vi oppgraderer nå våre prosesser og systemer og for å forbedre oss må vi utnytte teknologi på en måte som skaper mer effektive prosesser og gir mindre ressursbruk, samtidig som vi fokuserer på bærekraft.

Som vår nye prosjektleder vil du håndtere vedlikehold og rehabilitering av bygninger over hele landet, så reisevirksomhet må du regne med, men arbeidssted er Oslo, i våre kontorer i Rådhusgata 1-3 i Oslo sentrum. Interesse for digitalisering er en fordel, og det kan bli aktuelt med ansvar innenfor KS, SHA og HMS, avhengig av din interesse og kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede vedlikeholdsprosjekter i alle faser, fra registrering til ferdigstillelse
 • Ivareta byggherre- og bestillerollen gjennom alle faser, herunder utarbeide enkle beskrivelser og gjennomføre konkurranser, samt inngåelse og oppfølging/kontraktsoppfølging av entreprisekontrakter
 • Ivareta prosjekt- og byggelederrollen i prosjektene, herunder kontroll med utførelsen
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjektene, samt ivaretagelse av SHA
 • Vurdere tilstanden på bygninger og bygningsdeler, og beskrive vedlikeholdstiltak
 • Løpende forvaltning av prosjektene i vårt FDV-system (Facilit)

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant byggteknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå. Vi ser gjerne at du også har fagbrev innenfor byggfag.
 • Det er ønskelig at du har erfaring og kompetanse innen prosjektledelse/byggeledelse og kontraktsoppfølging, herunder endrings- og økonomioppfølging, tilbuds/anbudsbeskrivelser, og HMS/KS
 • Det er ønskelig med erfaring fra SHA og KU-rollen fra entreprenør eller byggherresiden
 • Det er ønskelig med erfaring innen kvalitetssikring
  Gode datakunnskaper, spesielt innenfor M365/Teams og kjennskap til FDVU-systemer
 • Det er ønskelig at du har kunnskap innen relevant regelverk, som bl.a. plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17), og byggherreforskriften
 • Behersker norsk flytende, både muntlig og skriftlig
  Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi vil ha en prosjektleder som er dyktig til i å håndtere utfordringer og som leverer resultater. Du har kommersiell forståelse, er rask til å tilegne seg ny kunnskap og har evne til å se helheten i prosjekter.

Du er kjent for din positive innstilling og din evne til å tilpasse deg endringer på en konstruktiv måte. Vi setter pris på nysgjerrighet og du bør være systematisk og strukturert i din tilnærming til oppgaver. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig, men også samarbeide godt med kolleger, dele kunnskap og støtte andre i teamet.

Initiativ og ansvarlighet er nøkkelord for deg, og du er flink til å bygge relasjoner både internt og eksternt.

Stillingsinfo

Frist2. juni 2024

Kontaktperson

Ron A. Emil Bakke

Bygningsseksjonen


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Opplysningsvesenets fond (OVF)

OVF forvalter eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. OVF ble opprettet i 1821 med grunnlag i Grunnloven § 116, og er et eget rettssubjekt regulert i lov om Opplysningsvesenets fond.

Vi er en av landets største grunneiere, med om lag

 • 900 000 dekar med skog og utmark
 • 600 eiendommer fordelt på 357 kommuner
 • 6000 festekontrakter med festere over hele landet
 • 3 milliarder i finansportefølje

Les mer om OVF på www.ovf.no