Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder

Skap kulturell magi i Tromsø!

Tromsø kommuneTromsø - Romsa15. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Mette Mohåg

Avdelingsdirektør, Bymiljø

+47 992 45 861

Trond Bjørnstad

Enhetsleder, Utbygging

Vi søker prosjektleder for et av Nord-Norges mest spennende byggeprosjekt.

Tromsø kommune søker etter en prosjektleder for utvikling og gjennomføring av prosjektet Tromsø kulturkvartal. Tromsø kulturkvartal samlokaliserer Arktisk filharmoni og Nordnorsk kunstmuseum i et nytt bygg på i overkant av 15000 kvadratmeter. Prosjektet vil styrke kulturlivet både i Tromsø og Nord-Norge, og være et viktig bidrag i utviklingen av Tromsø sentrum. Bygget finansieres av Tromsø kommune og Kulturdepartementet, og utbyggingen skal skje i regi av kommunen, som også vil være eier av det ferdige bygget. Prosjektet vil gå inn i en forprosjektfase denne høsten, med sikte på byggestart så snart grunnlaget for investeringsbeslutning er på plass.

Vi søker deg som har erfaring i ledelse og styring av store byggeprosjekter til rollen som leder for prosjektet. Du er faglig sterk, med solid kompetanse innen de ulike fagdisiplinene knyttet til prosjektarbeid, og har praktisk erfaring fra prosjekter av tilsvarende omfang og karakter. Du evner å kommunisere med ulike interessenter, og har god forståelse for beslutningsprosessene i offentlige investeringsprosjekter og forvaltning. Du har høy faglig integritet, forstår viktigheten av habilitet og er ærlig i din kommunikasjon og rapportering.

Byggeprosjektet har en varighet på fire år. Etter ferdigstilling vil du få muligheten til å jobbe med nye interessante prosjekter.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder for Tromsø kulturkvartal blir du operativt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet fra forprosjektfase, gjennom byggefasen til driftssetting og ferdigstilling. Ansvars- og arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte:

 • Ivareta Tromsø kommunes rolle som byggherre.
 • Lede prosjektgruppen og ta ansvar for prosjektorganisering, planleggings- og prosjekteringsprosesser.
 • Budsjett- og resultatansvar, herunder proaktiv styring av kostnader, fremdrift og usikkerhet.
 • Operativt ansvar for anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging.
 • Håndtering av offentlig plan og byggesak.
 • Ansvar for involvering av brukere og driftsenheter, samt håndtering av interessenter.
 • Utarbeiding av saksunderlag for behandling i styringsgruppen.
 • Involvering av brukergrupper og interne enheter i kommunen.
 • Ivaretaking av kvalitet, ytre miljø og SHA i tråd med lovpålagte krav (byggherreforskriften mfl.) og Tromsø kommunes styringssystem.
 • Delta i erfaringsutveksling, og bidra i faglig utvikling av enheten og seksjonen.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med ledelse av utvikling og gjennomføring av store byggeprosjekter, gjerne offentlige formålsbygg.
 • Relevant utdanning, helst på masternivå, minimum på bachelornivå.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God forståelse for formelle prosesser i offentlige investeringsprosjekter.
 • Konkret kunnskap om offentlig anskaffelsesregelverk, kontraktsoppfølging, plan- og budsjettprosesser, prosjektmodeller, krav til saksbehandling og dokumenthåndtering.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert.
 • Du har evne til å lede prosesser.
 • Du er strukturert.
 • Du er en god nettverksbygger.

Personlig egnethet vil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et stort prosjekt av stor betydning for byen og regionen.
 • Tilhørighet i en ressurssterk organisasjon.
 • Svært godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstida.
 • Flyttegodtgjørelse etter statens regulativer.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 1,263 mrd. Stillingen ligger i enhet for utbygging under seksjon for bygg, som tilhører avdeling for bymiljø. Som prosjektleder rapporterer du til leder for styringsgruppen for Tromsø kulturkvartal. Avdeling for bymiljø har ansvar for et bredt spekter av oppgaver. Det er areal og byplanlegging, forvaltning av kommunens grunneiendommer og planlegging og utbygging av kommunal infrastruktur knyttet til blant annet kommunale bygg, veg, park, vann og avløp. Seksjon for bygg har fire enheter som gjennomfører byggeprosjekter, ivaretar drift og forvaltning av eksisterende bygg, samt renhold av kommunens arealer. Enhet for utbygging gjennomfører investeringsprosjekter og rehabiliteringer innen bygg, og har en årlig omsetning på ca. 500 millioner kroner.

Stillingsinfo

Frist15. oktober 2023

Kontaktpersoner

Mette Mohåg

Avdelingsdirektør, Bymiljø

Trond Bjørnstad

Enhetsleder, Utbygging


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Tromsø kommune

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 78 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter.

Vi er en stor samfunnsaktør som skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Vi bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaring og perspektiver. Det gir oss et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss bedre i stand til å løse oppgavene. Les mer her om jobb i Tromsø kommune.