Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder Anlegg

Vær med på å realisere samfunnsnyttige prosjekter!

Asker kommuneAsker25. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Kim Horntvedt

Avdelingsleder

kim.horntvedt@asker.kommune.no

Prosjekt og utvikling er Asker kommunes prosjektenhet, og gjennomfører alle kommunens større bygg- og anleggsprosjekter. Virksomheten er delt i 2 avdelinger, en for bygg og en for anlegg med hver sin avdelingsleder. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid. I tillegg har virksomheten meget gode støttefunksjoner innen kvalitet, økonomi, miljø og merkantil. Det er totalt ca. 30 medarbeidere i virksomheten.

For å planlegge og gjennomføre kommunens mange anleggsprosjekter, søker vi flere prosjektledere. Ved spesielt gode søkere vil det vurderes å ansette mer enn en. Stillingen er organisert i virksomhet Prosjekt og utvikling og rapporterer til avdelingsleder anlegg.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre vei vann og avløpsprosjekter i alle faser fra skisseprosjekt til ferdigstillelse
 • gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser
 • utarbeide politiske saker for prosjektene
 • gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet
 • ivareta kommunes ambisiøse miljømål, og andre myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene
 • foreta regelmessig rapportering av prosjektene
 • utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser.
 • bistå i byggprosjekter med anleggsfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • erfaring som prosjektleder og/eller byggeleder i anleggsprosjekter
 • kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring.
 • master eller bachelor innen bygg- eller anleggsfag eller annen tilsvarende høyere utdanning.
 • dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • god generell bygg-og anleggsfaglig kompetanse og økonomiforståelse
 • god kjennskap til offentlig regelverk
 • god VA-faglig kompetanse er spesielt ønskelig
 • flytende norskspråklig både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • god evne til å arbeide selvstendig
 • har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere
 • god gjennomføring- og beslutningsevne
 • godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • en selvstendig stilling med mye ansvar og tillitt
 • et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamfølelse.
 • gode faglige utviklingsmuligheter.
 • jobb i et stort og tverrfaglig miljø
 • fleksibel arbeidstid.
 • gode pensjonsordninger.
 • lønn etter avtale.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Stillingsinfo

Frist25. august 2023

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Asker kommune

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.