Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektkoordinator Nasjonale turistveger

Statens vegvesenFlere steder10. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Silje Myhre Amundsen

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som vil vera med å styra og koordinera prosjekt på eit overordna nivå.

Du trivst med varierte arbeidsoppgåver med stor breidde, og finn arbeidsoppgåvene budsjett og økonomi, anskaffingar, kontraktar og forhandlingar spanande og interessante. Er du ingeniørutdanna, med praktisk erfaring frå prosjektarbeid og liker å ha mange ballar i lufta samtidig, er du midt i blinken for oss!

Stillinga har kontorsted på Lillehammer som er Nasjonale turistvegar sitt hovudkontor.

Vi søker deg som:

  • Har ingeniørutdanning eller tilsvarande relevant utdanning. Omfattande og relevant erfaring innanfor de aktuelle fagområda kan kompensera for manglande formell utdanning
  • Har erfaring med budsjettering, økonomistyring og offentlege anskaffingar
  • Har sterk gjennomføringsevne og er oppteken av å levera gode resultat
  • Jobbar sjølvstendig
  • Har gode samarbeidsevner
  • Har gode skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkarlista er offentlig

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunnfor fritak. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt Silje Myhre Amundsen på tlf. 97522979.

Vi tilbyr

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtida sine løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.

Vi tilbyr deg også desse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordningar for avspasering
  • pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse
  • gode høve for fagleg påfyll

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist10. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Silje Myhre Amundsen


Industrier

Markedsføring, salg og annonsering

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.