Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjekteringsleder

StatnettFlere lokasjoner22. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Jørn Haugnes

+47 412 72 511

I en verden der vi er stadig mer avhengig av stabil strømforsyning er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, og legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning. Ønsker du å være med på dette viktige arbeidet?

Vi søker nå prosjekteringsleder. Som prosjekteringsleder vil du på vegne av prosjektleder ha ansvaret for de tekniske løsningene som
Statnetts prosjekter skal levere.

Prosjekteringsleder inngår som en del av kjerneteamet i Statnetts prosjekter sammen med prosjektleder og byggeleder, og rapporterer til prosjektleder. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Prosjekteringsledelse i forretningsområdet Nett. Teamet er 1 av 4 team som inngår i enheten for ledelse i prosjekt, og består av 25 ansatte med bred kompetanse og erfaring innenfor våre tekniske anlegg. Forretningsområdet Nett sin hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts driftsoppgaver og utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre.

Som prosjekteringsleder vil du få muligheten til å lede dyktige team som jobber med flere type prosjekter innen stasjon, ledning, kabel, bygg og anlegg. Du vil være en viktig bidragsyter til reduserte prosjektkostnader gjennom effektiv koordinering internt og eksternt. Du vil også ha en viktig innflytelse på hvordan Statnett skal realisere prosjektene, og stillingen byr på en variert og spennende arbeidshverdag.

Statnett jobber aktivt med å digitalisere prosjektgjennomføringen, hvor bruk av informasjonsmodeller og BIM er et av fokusområdene som pågår i selskapet.

Stillingen kan ha arbeidssted i Oslo, Sandnes, Trondheim, Bergen eller Alta.

Arbeidsoppgaver

Prosjekteringsleder bidrar fra oppstart og gjennom alle prosjektfasene, blant annet i løsningsvalg, detaljering av valgt løsning, utarbeidelse av forespørsler, gjennomføring av kontraktsoppfølging i byggefasen, ved idriftsettelse, sluttdokumentasjon og sluttoppgjør.

Du vil ha en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til design reviews, prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og beslutningsporter, samt i oppfølging av kontrakter på prosjektering og utførelse. Prosjekteringsleder er også tungt involvert i prosjektstyring ved å bistå prosjektleder med bemanning av prosjektet, avklare endringer på omfang og kontrakter, utarbeidelse av estimater og prognoser, samt etablere gjennomføringsstrategier.

Andre sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 • Lede og koordinere prosjekteringen i prosjektet på tvers av fagområder internt og eksternt, og sikre at grensesnitt blir ivaretatt
 • Ha et overordnet blikk på risikofaktorer som prosjekteringen bringer inn i prosjektet på tvers av fagområder
 • Forstå risikofordelingen knyttet til ulike entrepriseformer og bidra til gode gjennomføringsstrategier
 • Sikre effektiv oppfølging av leveranser og endringshåndtering
 • Være pådriver for forbedring av prosesser, systemer og arbeidsmetoder

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/sivilingeniør eller annen relevant bakgrunn
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med og detaljert kjennskap til bruk av BIM i prosjektering og utførelse er en fordel
 • Erfaring fra byggherreorganisasjoner eller som rådgivende ingeniør er en fordel
 • Ledererfaring fra prosjekt eller prosjektering i prosjekt er en fordel
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor energisektoren er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede tverrfaglige faggrupper og høyt kompetente medarbeidere
 • Selvstendig og uredd for å ta ansvar, samt utfordre internt og eksternt
 • Evne å igangsette og implementere endringer
 • Strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver
 • Evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og interessenter på flere nivåer i organisasjonen
 • Evne til å se helhet og identifisere essensiell informasjon og oppgaver
 • Kostnadsbevisst og proaktiv

Vi tilbyr

 • Fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Mulighet for hjemmekontor ved behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrettslag og trimrom
 • Firmahytter

Stillingsinfo

Frist22. august 2023

Kontaktperson

Jørn Haugnes


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statnett

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.