Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Produkteier - økonomi og porteføljesystemer

Statens vegvesenBrynseng16. april 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Rita Kvivesen

Avdelingsdirektør

rita.kvivesen@vegvesen.no

Even Mortensen

Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg!

Synes du at det høres spennende ut å jobbe med digitalisering, utvikling og forvaltning av økonomi- og porteføljesystemene i Statens vegvesen?

Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag og årlige budsjetter på 40 mrd. kroner. Vi har fokus på standardisering, forenkling og automatisering av økonomi- og porteføljestyringen gjennom gode digitale løsninger.

Vi søker deg som kan gå inn i rollen som produkteier for økonomi- og porteføljesystemene til Statens vegvesen. Vi ønsker at du vil bidra med din kompetanse for å standardisere, forenkle og automatisere våre løsninger. Du vil være en pådriver for utvikling og digitalisering av økonomi- og porteføljesystemene våre. Arbeidet innebærer mye kontakt med kollegaer i alle deler av organisasjonen. Etablere nye relasjoner og involvere disse i arbeidet som systemeier vil være sentralt.

Stillingen er plassert i Økonomi og virksomhetsstyring, i enhet for Økonomi. I tillegg til å ha ansvar for utvikling og forvaltning av økonomi- og porteføljesystemene, har økonomienheten ansvar for budsjett og økonomistyringen, styring av investeringsporteføljen, utarbeidelse av grunnlag til statsbudsjettet, økonomiforvaltning og regnskapsavleggelsen i Statens vegvesen.

Du blir en del av et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kollegaer. Vi har hovedansvar for å utarbeide innspill til budsjettproposisjoner, samt å styre, overvåke og analysere den økonomiske utviklingen til Statens vegvesen. Du vil trives hos oss dersom du motiveres av å arbeide i et til tider hektisk miljø med samfunnsengasjerte kollegaer. Vi er 18 medarbeidere med kontorsted i Oslo.

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Systemeier/produkteier for økonomi- og porteføljesystemene
 • Videreutvikle og forvalte økonomi- og porteføljesystemene
 • Lede arbeidet med videreutvikling av de tekniske løsningene, digitalisering, forenkling og automatisering av økonomi- og porteføljesystemene
 • Behovskartlegging
 • Bred kontakt med divisjonene i etaten
 • Utarbeide strategi, og beskrive brukerreiser for porteføljen

Kompetanser

Du har relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er nødvendig med relevant erfaring fra utvikling og forvaltning av digitale løsninger, og gjerne erfaring fra arbeid med automatisering, forenkling og standardisering. Erfaring som systemeier, produkteier, prosjektleder eller tilsvarende er relevant og en fordel i stillingen. Erfaring fra å jobbe med økonomisystemer er en fordel. Det er viktig for oss at du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ønsker at du er

 • en pådriver som er selvstendig og i stand til å sikre fremdrift på oppgavene dine på egenhånd, samtidig som du forstår når du må involvere andre
 • god til å samarbeide, etablere relasjoner, spille andre gode og være en god medspiller i et team
 • kvalitetsbevisst, kombinert med stor respekt for tidsfrister
 • god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikket
 • faglig engasjert og viser engasjement for å få økt kunnskap om og utvikling av økonomi- og porteføljesystemene

Hvorfor skal du velge oss?

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i kontinuerlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø med sterk fagkompetanse
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerliste

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Rita Kvivesen på tlf. 466 15 067, rita.kvivesen@vegvesen.no eller seniorrådgiver Even Mortensen på telefon 915 66 164.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 16. april 2023.

Stillingsinfo

Frist16. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Rita Kvivesen

Avdelingsdirektør

Even Mortensen

Seniorrådgiver


Industrier

Markedsføring, salg og annonsering

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.