Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Porteføljekoordinator

Er du opptatt av å få folk dit de skal?

Statens vegvesenTrondheim26. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Trond Michael Andersen

Leder

trond.michael.andersen@vegvesen.no

Liker du å holde oversikt, kvalitetssikre og jobbe sammen med andre for å få satt i gang og realisert resultater av de beste utviklingsprosjektene? Har du lyst til å bidra med og utvikle riksveginfrastrukturen, slik at folk og næring kommer trygt og effektivt frem dit de skal?

Da har vi jobben for deg!

Teknologistaben i Drift og vedlikehold har blant annet ansvar for IT-systemer, fagkoordinatorer og fagnettverk innenfor sentrale fagområder, spesialistkompetanse innenfor Vegteknologi, Drift og Vedlikehold samt koordinering av utvikling og forskning i divisjonen

Det er et kontinuerlig behov for å utvikle divisjonens tjenesteområder innenfor drift, vedlikehold og utbedring av den nasjonale veginfrastrukturen. Toppmålene i Nasjonal Transportplan, og samfunnets generelle forventninger til et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem, stiller stadig tøffere krav til oss. For å få til dette er vi avhengig av innovasjon, utvikling, forskning, digitalisering og hverdagsforbedringer. Ny teknologi, kompetanse og arbeidsprosesser er viktige verktøy for å oppnå forbedringer på kort og lang sikt. Hvordan greier vi å gå fra ide til suksess? Vi søker etter deg som brenner for innovasjon og som ønsker å bli del av en stor og teknologitung organisasjon med et viktig og langsiktig samfunnsoppdrag. Vi kan tilby deg et godt arbeidsmiljø, dyktige og ambisiøse medarbeidere som ønsker å ha deg med på laget!

Som et ledd i etatens virksomhetsstrategi, er det etablert et porteføljekontor sentralt i etaten, med ansvar for å forvalte en strategisk innrettet utviklingsportefølje på vegne av etaten. Vi søker en engasjert og dyktig kandidat til en nyopprettet og spennende stilling som bindeledd mellom porteføljekontoret sentralt og vår divisjon, på porteføljenivå og for enkeltprosjekter. Som vår nye medarbeider vil du ha en viktig rolle i å forvalte divisjonens utvikling- og forskningsportefølje, og kunne gi verdifulle innspill til bruk av etatens porteføljestyringssystem Clarity. Stillingen vil ha en stor kontaktflate inn i organisasjonen og vi legger vekt på at du er dyktig til å ha oversikt og orden, er initiativrik og løsningsorientert. Videre ser vi etter deg som er strukturert, har høy gjennomføringsevne og at du er flink til å skape resultater sammen med andre.

Arbeidsoppgaver

Du vil være ansvarlig for å kvalitetssikre innspill og bistå i divisjonens prioritering av tiltak, samt delta i vurderingen av alle innmeldte tiltak er realistiske og holder god kvalitet. I tillegg vil du være tett involvert i, og følge opp tiltak på eierstyring av prosjektene.

Som en del av teamet vil du samarbeide tett med fagkoordinator for utvikling, styringsstaben i divisjonen, relevante fagmiljø og prosjektledere for innovasjon og forskningsprosjekter. Du vil også få ansvar for tertial-rapportering av porteføljen, og eventuelt andre rapporteringskrav som måtte bli aktuelle.

Du vil bidra inn i arbeidet med framtidige budsjetter, bistå i strategisk utviklingsarbeid, og støtte arbeidet med divisjonens langsiktige utviklingsmål. Stillingen er for tiden plassert i Teknologiavdelingen, som er en del av staben til divisjonsdirektøren.

Kontorsted er fortrinnsvis Trondheim, men andre lokasjoner til Statens vegvesen kan også vurderes.

Kompetansekrav

Vi ser etter en person med god forretningsforståelse, analytiske evner og interesse og forståelse for arbeid med innovasjon og forskning. Du bør ha erfaring fra prosjektstyring og som prosessdriver, gjerne fra forsknings- og innovasjonsmiljø. Du må ha interesse for utviklingsarbeid og bruk av teknologi og digitalisering.

Du har min. 3 års relevant høgskoleutdanning fra eks. økonomi eller teknologi, og et ønske om videreutvikling. Har du omfattende og relevant erfaring, kan det kompensere for utdanningskravet.

Du har en strukturert og systematisk arbeidsform og god evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk. Som porteføljekoordinator er det viktig at du har gode samarbeidsevner og at du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Trond Michael Andersen tlf. 95269164 for en trivelig prat, eller e-post: trond.michael.andersen@vegvesen.no

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist26. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.