Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Plattformutvikler

Vil du utvikle for utviklere?

StatnettOslo30. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Jan Bjørnulv Olsen

+47 958 21 491

Nøkkelord

PlattformutviklingCI/CDBedriftshelsetjenesteTreningsstudio

Vi er et velfungerende og høykompetent team som jobber med plattformutvikling. Flere plattformer er allerede etablert (Kubernetes, Kafka, APIM, utviklingsstøtte), og nye behov leveres fortløpende. Plattformene danner fundamentet for Statnetts IT-løsninger og er sentrale for IT-utviklingen som foregår i selskapet. Målet vårt er å levere selvbetjente og automatiserte plattformer som dekker viktige, felles behov, for å gjøre det enklere å forholde seg til infrastruktur. Vi velger egen teknologi og bruker de verktøyene vi mener er best til å løse de forskjellige oppgavene. Vi jobber smidig med kontinuerlige leveranser, i et ungt og dynamisk miljø.

Som plattformutvikler i Statnett vil du bidra til det grønne skiftet. Det ventes en kraftig økning i behovet for elektrisk energi de nærmeste tiårene, og mye av veksten forventes dekket av ikke-regulerbare energikilder som sol og vind. Dette stiller nye krav til strømnettet vårt og til styringen av dette, noe som krever smarte digitale løsninger.

Ønsker du å bidra til dette og dermed legge til rette for en fullelektrisk fremtid? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle plattformene våre videre, ev. også etablere nye plattformtjenester
 • Forbedre overvåkning av tjenestene for å sikre god utnyttelse av plattformene
 • Automatisere oppsett, konfigurasjon og utrulling av tjenestene
 • Ivareta sikkerheten i plattformene
 • Inngå i utviklingsteam for å dele kunnskap, fange opp behov og vedlikeholde programmeringsferdighetene

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med plattformutvikling
 • Erfaring med å jobbe med sikkerhet eller sikkerhetskritiske løsninger
 • Erfaring med infrastruktur som kode
 • Erfaring med overvåking
 • Erfaring med smidig utvikling og hyppige leveranser til produksjon, på systemer med høye krav til kvalitet og stabilitet
 • Erfaring med testdrevet utvikling
 • Erfaring med CI/CD
 • Beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Minimum B2-nivå i norsk

Personlige egenskaper

 • Er god til å forutse problemer og identifisere ulogiske løsninger
 • Ser det store bildet og tar bredere hensyn i betraktning
 • Tar raskt til seg ny kunnskap, og er i stand til å bruke eksisterende kunnskap på nye måter
 • Foretrekker samarbeid, deler ansvar og hjelper gruppen for å få jobben gjort

Vi tilbyr

 • Du vil være omgitt av kolleger med mye kompetanse som de gjerne vil dele
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidshverdag med mulighet for hjemmekontor
 • Fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Mange muligheter til å være sosial på: bedriftsidrettslag, kor, og revy
 • Treningsstudio
 • Firmahytter

Hva sier våre ansatte om oss?

Ansatte har ulike motivasjonsfaktorer, men våre ansatte har noen fellestrekk på hvorfor de jobber i Statnett uavhengig av hvilken rolle de jobber i:

 • Vi har et stort samfunnsansvar som forvalter av landets viktigste infrastruktur
 • Vi har faglig spennende oppgaver og tilrettelegger for kompetanseutvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Stillingsinfo

Frist30. september 2023

Kontaktperson

Jan Bjørnulv Olsen


Stillingstyper

Fast ansettelse,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Statnett

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.