Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Personvernjurist

Statens vegvesenDrammen11. april 2023
Søk her

Personvernjurist

Vi har ledig en fast stilling som jurist med personvernkompetanse på Kjøretøyområdet med oppstart så snart som mulig. Det ledige arbeidsområdet er tilknyttet seksjon Kjøretøy registrering, Kjøretøyavdelingen.

Kjøretøyregistrering har et sterkt fagmiljø bestående av 38 engasjerte medarbeidere. Seksjonen har hovedsakelig ansvar for å forvalte og håndheve den nasjonale godkjennings- og registreringsordningen for kjøretøy i tillegg til å forvalte kjøretøyparken.

Vi er systemeier for kjøretøysystemene og etaten har stort fokus på utvikling av selvbetjeningsløsninger, gode IKT-systemer, prosessforbedringer og god datahåndtering. Seksjonen har utstrakt kontakt og samarbeid med hele Statens vegvesen, andre etater, interesseorganisasjoner, kjøretøybransjen og andre. Vi trenger derfor en meget dyktig medarbeider som kan sikre at vi ivaretar dataene på en god måte i tråd med lover og regler samt at vi håndterer og utleverer data i tråd med samfunnets utvikling.

Kjøretøy er en stor dataeier. Vi møter mange forventinger og krav fra myndigheter og omverden om å bruke og dele dataene som samles inn. Vi satser nå sterkt på data som en strategisk ressurs.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som personvernjurist har du ansvar for å bidra til at vi ivaretar informasjonen og dataene i tråd med regelverket, rutiner og føringer som foreligger.Dette innebærer å påse at vi har hjemmel for våre behandlinger, ivaretar formålsbegrensningene, og etterlever våre plikter som behandlingsansvarlig.

Videre skal du påse god dataflyt i henhold til vårt ansvar som stor dataeier, sikre at juridiske krav er etterlevd i dataflyten, følge opp behov og dialoger med interne og eksterne, sikre at nødvendige databehandleravtaler er på plass, samt å bistå med verdivurderinger, protokollføring og ROS-analyse for systemene. Andre oppgaver vil kunne være vurderinger tilknyttet bl.a. anonymisering, skytjenester, sammenstillinger av data, bruk av kunstig intelligens og stordata.Vi er opptatt av optimal dataflyt og at distribusjonen av data skjer effektivt. Du vil derfor måtte følge opp mange parallelle aktiviteter for å sikre helhet, fremdrift og kvalitet på det som utvikles i samarbeid med systemeiere og andre. Oppgavene vil i stor grad være rettet mot å sikre at vi leverer etter forventning i tråd med interne og eksterne føringer, at vi hele tiden ivaretar dataene, personopplysninger spesielt, samt bidrar til at forpliktelser og avtaler mot kunder og andre inngås og følges opp. Dette innebærer god dialog med både fagsiden, andre interne/eksterne systemeiere, Utvikling TK, IT og utviklingsleverandør/-er. Andre juridiske oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Cand jur eller master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra arbeid med personvern
 • God forståelse av IT-som fagområde, gjerne fra forretningssiden
 • Evne til å samle og strukturere store mengder informasjon, analysere og dokumentere komplekse sammenhenger
 • Helst relevante erfaring og opparbeidet kunnskap om problemstillinger rundt stordata, kunstig intelligens, skytjenester og nye sammenstillinger av data
 • Erfaring fra forvaltning og myndighetsutøvelse, spesielt knyttet til datahåndtering er en fordel
 • Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig meget god

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i verdiene våre Profesjonell, fremtidsrettet og inkluderende. Vi ønsker at du er nysgjerrige på ny teknologi, liker å utforske mulighetsrom og bidrar til at vi utnytter de muligheten som finnes, men likevel har en grunnleggende respekt for de regulatoriske rammene. Enheten trenger en som kan veilede i krevende prosesser, gi tydelige råd og sette foten ned når det trengs. Vi ser etter deg som:

 • tar ansvar, har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • er flink til å prioritere samtidig som du ser helhet og sammenheng
 • liker å jobbe sammen med andre for å skape fremdrift og resultater
 • er prosessorientert og har god forståelse for verdikjeder
 • trives med å ha flere baller i luften, og samtidig har gjennomføringsevne
 • bidrar til godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
 • er en positiv, initiativrik og løsningsorientert

Du må kunne sikkerhetsklareres.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen Du påvirker samfunnsutviklingen og sammen bidrar vi til fremtidens løsninger. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid.Her hos oss vil du få spennende arbeidsoppgaver i en offentlig etat med store forventninger til utvikling. I Statens vegvesen er det innarbeidd gode rutiner for introduksjonsprogram og fadderordning. Vi har fleksitid og gode ordninger for avspasering. Du vil ta del i gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden. Vi har en solid pensjonsordning med mulighet for lån i Statens pensjonskasse. Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Er dette av interesse og ønsker du å vite mer?

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk.

SøkerlisteAlle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.Kontakt gjerne vår samarbeidspartner på rekruttering i Jefferson Wells Torill Eidsheim, tlf. 993 25 710 eller seksjonsleder Statens vegvesen Heidi Øwre på telefon 48 21 41 65.

Stillingsinfo

Frist11. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

IT

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.