Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør/senioringeniør

Vi ser etter to ingeniører til et viktig samfunnsoppdrag!

JustervesenetBergen eller Lillestrøm26. mai 2023
Søk her

Hva vi jobber med

Eg seier at eg jobbar med tilsyn og slikt og måleteknikk i mitt distrikt at forbrukarens tryggheit, det er mi plikt:

Ein superhelt som ser etter svikt.

Er du en superhelt med overnaturlige krefter? Nei, ikke vi heller. Vi er helt vanlige ingeniører som jobber på bakken, men vi føler oss som superhelter når vi vet hvor viktig jobben vår er. Nå håper vi å få med to ingeniører til på laget, og hvis du lurer på hvordan det vil være å jobbe i Justervesenet, kan du lese videre.

Om stillingene

En tilsynsingeniør hos Justervesenet forsøker å gjøre metrologiverdenen bedre, bidrar til samfunnet med rettferdighet i økonomiske oppgjør og er med på å skape og opprettholde tillit til målinger i Norge.

I denne stillingen vil du blant annet utføre disse oppgavene

 • Besøke aktører for å kontrollere målinger, teknisk utstyr og rutiner (systemtilsyn).
 • Delta i informasjons- og veiledningsaktiviteter for bransjeaktører.
 • Samarbeide med kolleger i Justervesenet og andre etater for å utvikle tilsynsmetoder og verktøy.
 • Etablere kontakt og dialog med sentrale aktører innen spesifikke bransjeområder, som kan inkludere:
  - Myndigheter
  - Teknologileverandører
  - Bransjeorganisasjoner
  - Relevante fagforum

Du trenger å ha teknisk interesse og forståelse for realfag på høyere nivå. Det er ikke nødvendig med en spesifikk teknisk fagretning, men det er flott om du har noe formal- eller realkompetanse innen IKT, ettersom dette er sentralt i alle målesystemer og for utviklingen av oppgavene våre.

Vi legger også stor vekt på samarbeidsevne og evne til god dialog, dette er viktige egenskaper både i tilsynsvirksomheten og i utviklingsarbeidet. Hvis du kjenner deg igjen i disse egenskapene, er nysgjerrig på teknologi og lar deg motivere av å forbedre og fornye en aktivitet som har stor betydning i samfunnet, vil vi gjerne høre fra deg.

En av stillingene har arbeidsted på Justervesenets hovedkontor på Kjeller, for den andre stillingen vil arbeidssted være Bergen. Det vil være perioder med mye reiseaktivitet.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb. Hvis du ønsker å føle deg som en målesuperhelt sammen med oss, så ønsker vi å høre fra deg!

Kvalifikasjonskrav

 • Teknisk- eller realfagsutdanning fra universitet eller høgskole med gode resultater på master eller bachelornivå.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Gode IKT-kunnskaper

I tillegg til kvalifikasjonskravene så vil vi legge særlig vekt på:

 • Kunnskap om IKT-sikkerhet
 • Erfaring/kunnskap om offentlig forvaltning, saksbehandling og regelverk

Personlige egenskaper

Det er viktig for oss at vår nye medarbeider passer til og trives i jobben.

Derfor anser vi det som relevant og ønskelig at du:

 • er utviklingsorientert, initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • har interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny kunnskap
 • er en med evne til å etablere og opprettholde en god dialog med kollegaer og interessenter i næringslivet
 • har en selvstendig arbeidsform, men samtidig evner å samarbeide/ jobbe i team
 • er en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr blant annet

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon og et fagfelt i rask utvikling
 • muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag i et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksitidsordning og medlemskap i Statens pensjonskasse
  trening i arbeidstiden

Stillingene er i kategori overingeniør eller senioringeniør med lønn kr 550 000 til kr 750 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til sammenhengende yrkeskarriere.

Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen Nils Magnar Thomassen eller underdirektør Robert Hughes, for stillingen i med arbeidssted i Bergen kan du ta kontakt med distriktssjef Emilie Sørfonden. Du når oss via Justervesenets sentralbord telefon 64 84 84 84.

Se ellers www.justervesenet.no. Send søknad/CV via linken «søk stillingen» på denne siden innen 26.05.2023. Legg ved kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning og eventuelle attester. Du må også opplyse om du søker på stilling med arbeidssted på Kjeller, i Bergen eller om begge er aktuelle. Søknaden merkes med referansekode TS 23-1. Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf 75 54 22 20.

Stillingsinfo

Frist26. mai 2023

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Justervesenet

Justervesenet er et nasjonalt kompetansesenter og statlig tilsynsmyndighet innen måleteknikk, underlagt Nærings-og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit.

Vi er totalt ca. 100 medarbeidere og har moderne kontorer og laboratorier ved hovedkontoret på Kjeller, i tillegg til fem distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.

Justervesenet representerer Norge i to internasjonale traktater for måleteknikk; Meterkonvensjonen og OIML, og er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC . Justervesenet er teknisk kontrollorgan (TKO) for to EU-direktiv, og er partner i et europeisk forskningsprogram innen måleteknikk; «European Partnership in Metrology».