Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør systemdrift

Vil du være med på å utvikle nye metoder i en verden med avansert teknologi?

EtterretningstjenestenAndenes28. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 761 16 975

I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Vi styrker derfor vår organisasjon ved Forsvarets stasjon Andøya med en overingeniør Systemdrift.

I stillingen som overingeniør vil du planlegge og iverksette prosjekt-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen fagområdet systemdrift.

Stillingen er fast.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre installasjon, drift og vedlikehold av elektroniske systemer innenfor fagområdet
 • Delta i drift og utvikling.
 • Delta i gjennomføring av tekniske installasjoner
 • Utarbeide og ajourholde systemdokumentasjon

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant teknisk tjeneste
 • Førekort kl B

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til E-tjenesten, forsvarets organisasjon og virksomhet.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.
 • Personlige egenskaper som evner til samarbeid og kommunikasjon, samt initiativrikhet vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 646 000 – 777 900 /lønnstrinn 66-76 i henhold til gjeldende hovedtariffavtale.
 • Det trekkes 2% av lønnen som pliktig innskudd til statens pensjonskasse.

Hvorfor jobbe i Etterretningstjenesten?

 • Du vil bidra til et viktig samfunnsoppdrag hvor trusselen fra etterretning og påvirkning mot Norge og norske interesser står i fokus
 • Du vil være en del av kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen et bredt spekter av fagfelt
 • Du vil få utfordret deg faglig
 • Du vil være en del av en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og endring, i samsvar med verdensbildet
 • Du vil få mulighet til å utvikle egen kompetanse
 • Du vil være en del av en organisasjon med fokus på arbeidsmiljø og trivsel
 • Du vil få svært gode lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Du har mulighet for trening i arbeidstiden

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist28. april 2024

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.