Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør /senioringeniør

Bli med på å oppfylle klimamålene i byggenæringen?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)Oslo21. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Eli Foss

Avdelingsdirektør

efo@dibk.no

Hanne Kofstadmoen

Assisterende direktør

Nøkkelord

2 stillinger

Er du samfunnsengasjert og ønsker å bidra til at byggenæringen når sine mål for klima, miljø og energi? Da kan dette være jobben for deg!

Klima, miljø og energi er et av satsingsområdene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi har ambisjon om å være en sterk bidragsyter til at byggenæringen lykkes med sin andel av målene for klima, miljø og energi. Dette skjer gjennom utvikling av regelverket, digitalisering, utadrettet virksomhet og styrke oss med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Arbeidet forutsetter en god dialog med byggenæringen.

Til vår nyopprettede Avdeling klima, miljø og energi søker vi to nye medarbeidere med kompetanse innen bærekraftige bygg. Avdelingen
ønsker å styrke fagmiljøet innen temaene energi og energioppgradering, klimagass, sirkulærøkonomi, klimatilpasning og naturfarer.

Avdeling for klima, miljø og energi er underlagt enhet Bærekraft og byggeregler og vil bestå av ni dedikerte og dyktige medarbeidere. Noen av avdelingens oppgaver er utvikling og forvaltning av byggereglene, analyse, utredning og lovteknisk og faglig tilrettelegging av regelverket for digitalisering.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere, utrede og foreslå virkemidler slik at byggenæringen lykkes med sin andel av målene for klima, miljø og energi
 • Utvikle byggereglene i takt med samfunnsutviklingen og brukernes behov
 • Delta i tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Veilede og formidle kunnskap om byggereglene
 • Faglig tilrettelegging av regelverket for digitalisering
 • Samarbeide med byggenæringen, interesseorganisasjoner, samt andre myndigheter og fagmiljøer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innen naturvitenskap, teknologi eller samfunnsvitenskap – lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kunnskap om ett eller flere av fagområdene
 • Gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Fordelskrav:

 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Erfaring med utredningsarbeid
 • Innsikt i byggteknisk forskrift, byggeprosessen, samt plan- og bygningsloven
 • Kunnskap og erfaring med digitalisering
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Kunnskap om LCA og klimagassutslipp fra byggsektoren
 • Kunnskap om sirkulærøkonomi
 • Relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene

For stillingen som senioringeniør/seniorrådgiver er det en fordel med inngående kjennskap til fagfeltet energi.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og vi ønsker derfor at du har:

 • evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger, og er i stand til å bygge nødvendig kompetanse etter hvert som du løser konkrete oppgaver
 • evne til å samhandle med andre på tvers av fagområder og bygge relasjoner
 • evne og vilje til å sette deg inn i nye fag- og arbeidsområder
 • evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et direktorat med et viktig samfunnsoppdrag med stor offentlig og politisk oppmerksomhet
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Faglig utvikling sammen med dyktige og engasjerte kolleger
 • Tilgang til faglige nettverk
 • En hybrid arbeidshverdag som tilrettelegges gjennom en egen fleksibilitetspolitikk
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk med fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstida, tjenestetelefon og fem ukers ferie
 • Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Regler i offentleglova om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Stillingsinfo

Frist21. januar 2024

Kontaktpersoner

Eli Foss

Avdelingsdirektør

Hanne Kofstadmoen

Assisterende direktør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.