Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør nettverk

Vil du være med på å styrke nasjonal sikkerhet?

EtterretningstjenestenVadsø29. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 57 056

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vår tjeneste har mange dyktige medarbeidere, som sammen, på tvers av ulike fagmiljøer, jobber for å levere gode resultater hver dag.

Ved Forsvarets stasjon Varanger skal vi styrke vårt team innenfor nettverk. Vi søker derfor etter deg som liker nye utfordringer, er faglig dyktig og vil være med å videreutvikle stasjonens oppgaver innen nettverk. Er du en god lagspiller, samtidig som du mestrer å levere selvstendige bidrag? Tilnærmer du deg oppgaver med en løsningsorientert holdning og har evnen til å se helheten i et større perspektiv? Dersom dette høres ut som deg håper vi du legger inn en søknad!
Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

Du må påregne annet arbeidssted i kortere perioder.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta installasjon, konfigurasjon, testing, sikring, drift, vedlikehold og monitorering/trendanalyse av nettverk og datakommunikasjonssystemer ved stasjonen.
 • Utføre periodisk systemvedlikehold, feilsøking og feilretting med hensyn til kommunikasjonstekniske problemer.

I tillegg:

 • Være med å planlegge og koordinere prosjektering, installasjon og drift av stasjonens nettverk
 • Bidra og støtte innen øvrige deler av enhetens ansvarsområde.
 • Utarbeide og ajourholde systemdokumentasjon

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Annen relevant teknisk utdanning og flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Andre krav:

 • Relevant erfaring
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Førerkort kl B

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde.
 • Cisco kompetanse
 • Erfaring med drift og design av komplekse IP-nettverk
 • Kjennskap til Cisco-nettverk
 • Kjennskap til Linux systemer
 • Kjennskap til automatiserte prosesser og konfigurasjonshandtering
 • Kjennskap til Forsvarets kommunikasjonsløsninger
 • Prosjektorganisatorisk arbeidsmetoder

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som overingeniør nettverk vil følgende egenskaper vektlegges ved ansettelse: Skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode samarbeidsevner samt ordenssans og initiativ.

Vi tilbyr

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.
 • Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
 • Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Ansettelse som overingeniør (SKO 1087) vil lønnes innenfor spennet 635 400 – 745 000 (Lønnstrinn 65-74) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 • Det tilstås et generelt tillegg på 8 000 brutto pr.år
 • Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist29. februar 2024

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.